TEXT_SIZE

Înscrieri program formare continua acreditat MEN – Dezvoltarea abilităților de implicare activă a școlii în domeniul siguranței apei și a sistemelor de sanitație

În atenția personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar din județul Timiș
 
 
În perioada 22.11.2019 – 30.11.2019 se fac înscrieri la programul de formare continuă acreditat M.E.N.  ”Dezvoltarea abilităților de implicare activă a școlii în domeniul siguranței apei și a sistemelor de sanitație”prin completarea formularului de înscriere online, în limita a 25 de locuri. După ocuparea celor 25 de locuri, înscrierea la acest program de formare va fi suspendată.  
Programul de formare a fost acreditat de C.C.D. Timiș, conform O.M.E.N. nr. 5046/06.09.2018,  ca urmare a unui parteneriat cu Fundația Româno - Germană Aquademica, fundație care are ca scop implicarea în programe de instruire și de cercetare la nivel național prin organizarea unor cursuri de formare profesională, furnizarea de consultanță, inițierea și dezvoltarea de parteneriate  și organizarea de manifestări științifice.
Numărul total de ore: 40 (formare face-to-face)
Numărul de credite profesionale transferabile: 10
Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar.
Formatori: ing. dr. Isacu Monica, prof. Duiuleasa Simona – Elena, Răducan Artemiza
Calendarul programului:
8 noiembrie 2019 - 5 ore intre 14 - 19
9 noiembrie 2019 - 5 ore intre 10 - 15
15 noiembrie 2019 - 5 ore intre 14 – 19
16 noiembrie 2019 - 6 ore intre 10 – 16
22 noiembrie 2019 - 5 ore intre 14 – 19
23 noiembrie 2019 - 5 ore intre 10 – 15
28 noiembrie 2019 - 4 ore intre 15 – 19
29 noiembrie 2019 - 4 ore intre 14 – 18
Evaluare finala in 10 decembrie 2019 in intervalul 16 - 17
Locul de desfășurare a programului de formare: Școala Gimnazială nr. 18 Timișoara
Prezența la curs este obligatorie.
Costul cursului/cursant: cu finanțare din bugetul național destinat formării continue (fără costuri pentru participant)
 La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
  • cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
  • copie xerox a cărții de identitate
  • copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
  • copie xerox a diplomei de licență
  • adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte apartenența la grupul țintă
Anunțul privind componența grupe va fi postat pe site-ul CCD Timiș cel târziu în data de 28 octombrie 2019.
 
 
Responsabil program,
Duiuleasa Simona Elena
Miercuri, 27 10 2021