TEXT_SIZE

Inscriere curs acreditat "Educatie pentru Democratie"

În atenția personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar din județul Timiș

În perioada 01.10.2019 – 09.10.2019 se fac înscrieri la programul de formare continuă acreditat MEN Educație pentru Democraţie prin completarea formularului de înscriere online.

Programul de formare este acreditat de CCD Timiș, prin O.M.E.N. nr. 4482/15.07.2019.

Numărul total de ore: 60

Numărul de credite profesionale transferabile: 15

Grup țintă: personal didactic de predare, din învățământul preuniversitar

Calendarul propus pentru acest program de formare este 18.10.2019 – 3.11.2019. Sesiunile de formare se vor desfășura doar în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

Evaluarea finală a cursanților se va organiza în 7 noiembrie 2019.

Locul de desfășurare a programului de formare: Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timișoara

Prezența la curs este obligatorie.

Nu se percepe taxă de curs

La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:

- cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare

- copie xerox a cărții de identitate

- copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)

- copie xerox a diplomei de licență

Responsabil program,

Prof. Diaconescu Călin

Miercuri, 27 10 2021