Facebook
TEXT_SIZE

ADEVERINȚE - Programe de formare continuă AVIZATE MEN

În atenția personalului din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș
 
      Începând din data de 24.06.2019 se eliberează adeverințele de participare pentru 
următoarele programe de formare continuă avizate MEN:
 
 1. Program de pregătire pentru învățământul preșcolar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare, desfășurat în perioada 04 - 22 februarie 2019
 2. ”Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare, desfășurat în perioada februarie - martie 2019
  3. Intervenții psihopedagogice la copilul cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple”, desfășurat în perioada 15 februarie - 02 martie 2019
  4. Elemente de Pedagogie – Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare”, desfășurat în februarie 2019
 
 
 Adeverințele se pot ridica - personal, pe baza cărții de identitate - zilnic, de la secretariatul CCD Timiș, în intervalul orar 10-16.
 
Responsabil programe,
prof. dr. metodist Daniela - Maria HOJDA
Joi, 04 06 2020