TEXT_SIZE

CRED - ANUNT DE SELECTIE PROFESORI INVATAMANT PRIMAR Program formare profesionala continua blended – learning 30 credite profesionale transferab

În cadrul proiectuluiCURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED” Contract de finanțare nr. POCU/254/6/20 Cod SMIS 2014+: 118327, în care Ministerul Educației Naționale este beneficiar  și Casa Corpului Didactic Timiș este partener pe regiunea VEST, a fost acreditat programul de formare continuă „ CRED - CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”, cu durata de 120 ore, blended – learning, având alocate 30 credite profesionale transferabile.

Perioada de formare a cadrelor didactice și a directorilor care își desfășoară activitatea pe nivelul de învățământ primar va începe la 1 septembrie 2019.

Cadrele didactice - profesori învățământ primar înscrise și care vor finaliza programul de formare, vor primi o indemnizație de 600 lei/cursant.

Toate detaliile privind selecția grupului țintă, criteriile de selecție și calendarul selecției le găsiți AICI!

Coordonator partener, 
Director CCD Timis
Cristian Gabriel Vlad  

 

Autentificare personal CCD TimisSâmbătă, 08 05 2021