Facebook
TEXT_SIZE

Anunț anulare sesiune de formare pentru programul de formare continuă AVIZAT MEN ”Didactica predării Limbii Engleze”

În atenția personalului didactic din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș

Având în vedere faptul că, până la data de 07.05.2019, s-au înscris doar 11 cadre didactice la programul de formare continuă avizat de MEN cu denumirea  "Didactica predării Limbii Engleze", sesiunea de formare planificată în perioada 16.05.  - 25.05.2019 se anulează. 

Responsabil program,
prof. dr. metodist Daniela - Maria Hojda
Miercuri, 27 05 2020