Facebook
TEXT_SIZE

Anunț începere program formare continuă acreditat MEN - JOBS - Grupa 3

În atenția cadrelor didactice din județul Timiș care s-au înscris la programul de formare continuă acreditat de MEN cu denumirea ”JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor”

Având în vedere faptul că s-au constituit două grupe din cadre didactice care s-au înscris pe site-ul CCD Timiș la programul de formare continuă acreditat de MEN cu denumirea ”JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor” vă reamintim următoarele informații:

Denumire program: JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor
Tipul programului: acreditat prin OMENCȘ nr. 4586/09.08.2017 de către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
Numărul total de ore: 48 (blended learning: 24 ore online și 24 ore face-to-face)
Numărul de credite profesionale transferabile: 12
Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar (gimnaziu și învățământ profesional/liceal).
Calendarul pentru acest program de formare: 2 sesiuni de formare față în față: una de trei zile și una de o zi. Între cele două sesiuni de formare față în față cursanții vor rezolva 2 sarcini de lucru pe platforma eLearning pusă la dispoziție de CNDIPT.
 • 12 aprilie 2019 – ora 15 - patru ore formare față în față
 • 13 aprilie 2019 – ora 9 - opt ore formare față în față
 • 14 aprilie 2019 – ora 9 – patru ore formare față în față
 • aproximativ 4 săptămâni formare on line pe platforma eLearning a CNDIPT (cu asistență și coordonare din partea formatorilor)
 • 10 mai 2019 – ora 15 - patru ore formare față în față
 • 11 mai 2019 – ora 9 - patru ore formare față în față și evaluarea finală
Prezența la sesiunile de formare față în față este obligatorie.
Loc de desfășurare a programului de formare
Grupa 3: Colegiul Tehnic ”Emanuil Ungureanu” Timișoara (Piața Iancu Huniade nr. 3), jud. Timiș, laboratorul de informatică.
 
Costul cursului: finanțat de MEN (fără costuri pentru participanți).
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
 • cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
 • copie xerox a cărții de identitate
 • copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
 • copie xerox a diplomei de licență
 • adeverință de la unitatea școlară privind apartenența la grupul țintă (personal didactic de predare în învățământul preuniversitar (gimnaziu sau învățământ profesional/liceal)
 
Lista cadrelor didactice care fac parte din grupa 3:
 
 1. BANCEU IOAN
 2. BÂRSAN ALINA
 3. BÎNDARIU IOAN GHEORGHE
 4. BUZATU GABRIEL
 5. CAPRACEA LUMINIȚA-MAGDA
 6. COMAN LOREDANA MARIA
 7. DAN ILIE-MARIAN
 8. DIACONESCU GEORGETA- FLAVIA
 9. FRUMUSESCU IOAN CIPRIAN
 10. FRUMUSESCU RUSALINA GINA
 11. GIUCHICI MINODORA-SIMONA
 12. HRITCU CRISTINA
 13. IUGA AURORA
 14. IVAN-FARNOLENDT ALICE-LILIANA
 15. MAGAT RADU-CALIN
 16. MANZUR ACVILINA
 17. MUNTEAN LELICA DORINA
 18. OSAIN ANGELA
 19. OSAIN CONSTANTIN
 20. PANDURU CĂTĂLUNA
 21. PAȚCAN CONSUELA-MEDANA
 22. PITIC AURELIA
 23. SAIZESCU CRISTINA-ALEXANDRA
 24. STOICA-DINYER VIOREL
 25. ULEU ALINA-MONICA
 26. URSU DANIELA
 
Responsabil program,
Prof. met. Simona Duiuleasa

Autentificare personal CCD TimisMiercuri, 23 10 2019