Facebook
TEXT_SIZE

Anunț începere program formare continuă acreditat MEN - JOBS - Grupa 2

În atenția cadrelor didactice din județul Timiș care s-au înscris la programul de formare continuă acreditat de MEN cu denumirea ”JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor”

Având în vedere faptul că s-au constituit două grupe din cadre didactice care s-au înscris pe site-ul CCD Timiș la programul de formare continuă acreditat de MEN cu denumirea ”JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor” vă reamintim următoarele informații:

Denumire program: JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor
Tipul programului: acreditat prin OMENCȘ nr. 4586/09.08.2017 de către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
Numărul total de ore: 48 (blended learning: 24 ore online și 24 ore face-to-face)
Numărul de credite profesionale transferabile: 12
Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar (gimnaziu și învățământ profesional/liceal).
Calendarul pentru acest program de formare: 2 sesiuni de formare față în față: una de trei zile și una de o zi. Între cele două sesiuni de formare față în față cursanții vor rezolva 2 sarcini de lucru pe platforma eLearning pusă la dispoziție de CNDIPT.
 • 12 aprilie 2019 – ora 15 - patru ore formare față în față
 • 13 aprilie 2019 – ora 9 - opt ore formare față în față
 • 14 aprilie 2019 – ora 9 – patru ore formare față în față
 • aproximativ 4 săptămâni formare on line pe platforma eLearning a CNDIPT (cu asistență și coordonare din partea formatorilor)
 • 10 mai 2019 – ora 15 - patru ore formare față în față
 • 11 mai 2019 – ora 9 - patru ore formare față în față și evaluarea finală
Prezența la sesiunile de formare față în față este obligatorie.
Loc de desfășurare a programului de formare
Grupa 2: Colegiul Național Bănățean Timișoara (Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 26), jud. Timiș, etajul I, laboratorul de informatică.
 
Costul cursului: finanțat de MEN (fără costuri pentru participanți).
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
 • cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
 • copie xerox a cărții de identitate
 • copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
 • copie xerox a diplomei de licență
 • adeverință de la unitatea școlară privind apartenența la grupul țintă (personal didactic de predare în învățământul preuniversitar (gimnaziu sau învățământ profesional/liceal)
 
Lista cadrelor didactice care fac parte din grupa 2:
 
 1. BERINDEI LAURA VERONICA
 2. BUȘE GEANINA
 3. CAREBIA RODICA
 4. CIRIMPEI OLIMPIA DOINA
 5. CRISNIC BIANCA
 6. CURUT CARMEN ILINCA
 7. DEJICA RAMONA - MONICA
 8. DOGARU NEVENA OLIVERA
 9. FILIP CARMEN
 10. GHEJU NINA DANIELA
 11. GRIGORAȘ DORIN
 12. GUGONATU ADINA MARIA
 13. HÎRJOI CRISTIAN IOAN
 14. IOSIP-MOȚ IOANA DANA
 15. IVAN   LUMINIȚA SORINA
 16. LAȚCU CARMEN-DANIELA
 17. MATEI DRAGOS
 18. MICLAU OANA
 19. MIHĂILĂ ANA-MARIA
 20. PETRUȚ DARIUS TRAIAN
 21. POZA ANA GIULIA
 22. ROIBAN CECILIA
 23. SANDU VALERIA ANGELICA
 24. SECOȘAN MARIETA CORINA
 25. STAN ALINA RIANA
 26. VARGATU MARIA
 
Responsabil program,
Prof. met. Simona Duiuleasa
Miercuri, 27 05 2020