Facebook
TEXT_SIZE

Anunț înscrieri program formare continuă acreditat MEN JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor - G2

În atenția personalului didactic din învățământul preuniversitar din județul Timiș

Ministerul Educației Naționale și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic implementează proiectul JOBS – "Job Orientation – training in businesses and schools", alături de Centrul Internațional de Proiecte în Domeniul Educației al Universității Pedagogice Zürich (OH Zürich).
Proiectul este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC) și co-finanțat de Guvernul României, prin Ministerul Educației Naționale.
În baza acordului de parteneriat încheiat între Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și Casa Corpului Didactic Timiș, vă facem cunoscut faptul că vom organiza formarea unui grup de 50 de cadre didactice din județul Timiș care au rolul de a informa, orienta și consilia elevii în ultimii ani ai învățământului obligatoriu (gimnaziu și învățământ profesional/liceal) pentru alegerea în cunoștință de cauză a unui anumit traseu de educație și formare.
Denumire program: JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor
Tipul programului: acreditat prin OMENCȘ nr. 4586/09.08.2017 de către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
Numărul total de ore: 48 (blended learning: 24 ore online și 24 ore face-to-face)
Numărul de credite profesionale transferabile: 12
Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar (gimnaziu și învățământ profesional/liceal).
Nr. grupe: 1 formată din 25 cadre didactice
Calendarul pentru acest program de formare: 2 sesiuni de formare față în față: una de două zile și una de o zi. Între cele două sesiuni de formare față în față cursanții vor rezolva 2 sarcini de lucru pe platforma eLearning pusă la dispoziție de CNDIPT.

12 aprilie 2019 – patru ore formare față în față

13 aprilie 2019 – opt ore formare față în față

14 aprilie 2019 – patru ore formare față în față


aproximativ 4 săptămâni formare on line pe platforma eLearning a CNDIPT (cu asistență și coordonare din partea formatorilor)
10 mai 2019 – opt ore formare față în față
11 mai 2019 – evaluarea finală
Având în vedere faptul că după constituirea grupei și cu cel puțin 7 zile înaintea demarării programului de formare este obligatorie transmiterea unei notificări la Ministerul Educației Naționale cu precizări privind derularea programului de formare vă solicităm seriozitate (înscrierea online la programul de formare conform calendarului transmis de responsabilul programului reprezintă un angajament din partea dvs.).
Prezența la sesiunile de formare față în față este obligatorie.

Perioada de înscrieri: 2.04.2019 – 7.04.2019
Modalitatea de înscriere: completarea formularului de înscriere online

Loc de desfășurare a programului de formare: Colegiul Națională Bănățean Timișoara
Costul cursului: finanțat de MEN (fără costuri pentru participanți).
Informații suplimentare pot fi solicitate responsabilului programului.

Responsabil program,
Duiuleasa Simona Elena

Miercuri, 19 06 2019