Facebook
TEXT_SIZE

Anunt inscrieri program avizat in domeniul sigurantei pe Internet.

Organizația Salvați Copiii în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Timiș vă invită să participaţi la cursul de formare avizat „Folosirea utilă, creativă şi sigură a Internetului de către copii”.
Această iniţiativă face parte din programul educaţional Ora de Net – www.oradenet.ro - şi este sprijinit de Ministerul Educației Naționale prin Protocolul de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017.
Dat fiind specificul resurselor propuse în cadrul proiectului, cursul este adresat personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare nivel: primar și gimnazial, bibliotecari școlari, documentariști, informaticieni).
Programul avizat este gratuit pentru participanţi şi conţine 5 module, cu o durată totală de 24 de ore. Întâlnirile se vor derula în perioada 23 Martie – 31 Mai 2019, la Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timișoara, după următorul program:
Data : 23.03.2019 orele : 9.00-17.00
Data : 30.03.2019 orele : 9.00-17.00
Data : 06.04.2019 orele : 9.00-16.00
Data : 31.05.2019 EVALUAREA participanţilor pe baza portofoliului
Înscrierea la acest curs se fac prin completarea formularului de înscriere online
Înscrierea şi selecţia participanţilor este condiţionată de asumarea participării pe toată durata cursului şi susţinerea activităţilor propuse pentru portofoliu, pe baza materialelor suport marca Ora de Net puse la dispoziţie în cadrul cursului de formare.
Înregistrarea şi selecţia participanţilor se va face de către fiecare CCD Timiș în perioada 12 martie – 21 martie 2019, în baza următoarelor criterii:
 • Persoanele selectate trebuie să aibă cel puţin un nivel mediu de utilizare a Internetului şi să fie interesate de introducerea acestuia în procesul educaţional
 • Minim 20% dintre participanţi provin din instituţii din mediul rural
 • Participanţii din fiecare grupă trebuie să fie din minim 10 instituţii de învăţământ diferite (recomandat 2 persoane din instituţie)
 • Fiecare participant selectat îşi asumă (prin intermediul unui document încheiat cu CCD) participarea la tot cursul de formare şi parcurgerea portofoliului descris mai jos, pe baza modelului de raport care va fi oferit de echipa Ora de Net împreună cu restul materialelor
 • Să exploreze platforma www.oradenet.ro şi, dacă nu este deja voluntar Ora de Net, să se înscrie în secţiunea www.oradenet.ro/fii-voluntar pentru a fi la curent cu noutăţile proiectului
Portofoliul va fi întocmit per echipă de 2, maxim 3 cursanţi din aceeaşi instituţie de învăţământ şi va consta într-un formular (în format Microsoft Word) care va fi completat şi semnat de cursanţi. Acesta va fi transmis inclusiv în format electronic organizatorilor însoţit de dovezi foto/video care certifică susţinerea activităţilor aşa cum sunt ele precizate în regulament.
Descrierea portofoliului :
În cadrul acestui formular de raportare cursanţii vor fi invitaţi să lucreze în echipe, portofoliul fiind unul comun pentru echipa de 2-3 persoane din aceeaşi instituţie de învăţământ. Acesta va conţine :
 • Descrierea experienței personale a fiecărui membru al echipei în cadrul programului FUCSI
 • O copie după un formular de evaluare a situaţiei instituţiei în termeni de siguranţa online, oferit în cadrul cursului
 • O scurtă descriere a prezentării proiectului colegilor din instituţiile şi a măsurilor pe care le văd necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă online la nivelul întregii instituţii
 • Poze și descrierea activității derulate cu minim 50 de elevi pe tema „Dependența de Internet”
 •  Poze și descrierea activității derulate cu minim 50 de elevi pe tema „Știri false”
 • Descriere experiență de lucru cu cel puțin 2 resurse digitale în sesiunile susținute în cadrul proiectului.
Cursanţii care îndeplinesc criteriile de participare integrală şi de dezvoltare a portofoliului în termenii menţionaţi, primesc la finalizarea cursului :
 • Adeverinţă de participare din partea CCD care atestă prezenţa şi implementarea portofoliului
 • Diplomă de onoare, exclusiv în format electronic, din partea Organizaţiei Salvaţi Copiii, fiind prima generaţie de cadre didactice din România care finalizează un astfel de curs.
 
Responsabil program, prof. Călin Diaconescu

 

Marți, 21 05 2019