Facebook
TEXT_SIZE

Anunț anulare sesiune de formare pentru programul de formare continuă AVIZAT MEN ”DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE”

În atenția personalului didactic din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș

Având în vedere faptul că, până la data de 11.03.2019, s-au înscris doar 14 cadre didactice la programul de formare continuă avizat de MEN cu denumirea  "Didactica predării Limbii și literaturii române", sesiunea de formare planificată în perioada 14.03.  - 23.03.2019 se anulează. 

Responsabil program,
prof. met. Daniela - Maria Hojda
Marți, 21 05 2019