Facebook
TEXT_SIZE

Anunț ÎNCEPERE - Program de formare continuă AVIZAT MEN - ”Sprijin pentru unitățile de învățământ în vederea pregătirii activităților pentru evaluare externă” - GRUPA 2

Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea programului de formare continuă avizat MEN „Sprijin pentru unitățile de învățământ în vederea pregătirii activităților de evaluare externă” – GRUPA 2
 
Vă aducem la cunoștință următoarele informații:
 
 
Durata programului: 24 de ore
Formatori: prof. Monica Aghiciuc
 
Calendarul programului:
15.03.2019 în intervalul orar 1400 -1800
16.03.2019 în intervalul orar 0900 -1700
22.03.2019 în intervalul orar 1400 -1800
23.03.2019 în intervalul orar 0900 -1700
 
Locul desfășurării programului de formare: Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara
 
Taxa de participare: 90 lei/participant
Contravaloarea taxei de curs se va achita în baza facturii emise de CCD Timiș.
Pentru emiterea facturii, toate persoanele înscrise vor comunica, până joi, 07.03.2019, ora 16, la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., modalitatea de plată – care poate fi:
 
$   1.     cu ordin de plată (OP) - transfer bancar din contul personal: plata se va face în contul CCD Timiș: RO94TREZ62120E330500XXXX, CUI: 4605510, cu următoarele precizări:
·        nume și prenume;
·        unitatea de învățământ de proveniență;
·        denumire program formare;
$  2.     cu ordin de plată (OP) – achitat prin Trezorerie de către unitatea școlară, cu aceleași precizări menționate mai sus;
$  3.     cu chitanță (achitată la casieria CCD Timiș, de luni până joi, în  intervalul 1000 - 1600 )
Pentru punctele 1 și 3: odată cu modalitatea de plată se vor mai transmite, la adresa de email menționată, și datele întocmirii facturii: Numele și prenumele cursantului, denumirea unității de învățământ, denumirea programului de formare continuă pentru care se plătește taxa.
Pentru punctul 2: odată cu modalitatea de plată se vor mai transmite, la adresa de email menționată, și datele întocmirii facturii: denumirea, adresa și CUI-ul unității de învățământ la care funcționează cursantul, denumirea programului de formare.
 
     La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
$    ·        formularul de înscriere – listat – avizat de conducerea unității școlare 
$    ·        copie xerox a cărții de identitate
$    ·        adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte apartenența la grupul țintă
     
       Responsabil program de formare continuă
         Prof. dr. metodist Daniela Hojda
Marți, 21 05 2019