Facebook
TEXT_SIZE

Anunț începere program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare” - GRUPA 2

În atenția personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar din județul Timiș
 
Având în vedere faptul că s-a constituit grupa 2, Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea programului de formare continuă avizat propus de CCD Timiș, la recomandarea Ministerului Educației Naționale, conform adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015, Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare.
 
Grup țintă: Învățători/Institutori/Profesori pentru învățământul primar
 
Calendarul de desfășurare pentru GRUPA 2:
 07.02.2019 (joi), intervalul orar 9-17
 08.02.2019 (vineri), intervalul orar 9-17
  09.02.2019 (sâmbătă), intervalul orar 9-17
 
$1§    NOTĂ: Calendarul poate suferi modificări întrucât unii formatori pot fi implicați în alte activități la solicitarea Ministerului Educației Naționale.
 
Formatori – prof. Vărgatu Maria, prof. Jebelean Elena, prof. Valerica Negru
 
Prezența la curs este obligatorie.
 
Taxă curs: Programul de formare continuă avizat MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii  examenului de definitivare/titularizare” este finanțat de Ministerul Educației Naționale (fără taxă de participare).
 
Locul de desfășurare a programului de formare – Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara, Bd. C. D. Loga nr.45.
 
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
$·        cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
$·        copie xerox a cărții de identitate
$·        copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
$·        copie xerox a diplomei de studiu/licență
$·        adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte apartenența la grupul țintă
GRUPA 2:
 1. Beutură Bianca Corina
 1. Bobosea Nicolae-Alin
 1. Bordieanu Crina
 1. Cloșanu Diana-Elisa
 1. Crisciu Alina
 1. Enache Liliana
 1. Enache Liliana
 1. Firu-Negoescu Nadia-Mădălina
 1. Izvercianu Alexandra
 1. Mărășescu Alina
 1. Mărian Diana-Maria
 1. Mitroi Emilia
 1. Moldovan Marioara
 1. Pesterean Bianca Alina
 1. Risteiu Nicoleta
 1. Rusu Ariadna
 1. Serariu Liuba
 1. Simion Călin
 1. Strainescu Carmen Marcela
 1. Șerbu Ramona
 1. Turneanu Grațiela Adelina
Responsabil program de formare
Prof. dr. Daniela-Maria Hojda
Miercuri, 27 05 2020