Facebook
TEXT_SIZE

Anunț începere program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul preșcolar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare”

În atenția personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar din județul Timiș

Având în vedere faptul că s-a constituit grupa, Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea programului de formare continuă avizat propus de CCD Timiș, la recomandarea Ministerului Educației Naționale, conform adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015, Program de pregătire pentru învățământul preșcolar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare.
 
Grup țintă: Educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar
 
Calendarul de desfășurare :
§  04.02.2019 (luni), intervalul orar 9-17
§  05.02.2019 (marți), intervalul orar 9-17
§  06.02.2019 (miercuri), intervalul orar 9-17
 
$1·       NOTĂ: Calendarul poate suferi modificări întrucât unii formatori pot fi implicați în alte activități la solicitarea Ministerului Educației Naționale.
 
Formatori – prof. Vărgatu Maria, prof. Jebelean Elena, prof. Cata Vărgatu Florentina Andreea
 
Prezența la curs este obligatorie.
 
Taxă curs: Programul de formare continuă avizat MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul preșcolar în vederea susținerii  examenului de definitivare / titularizare” este finanțat de Ministerul Educației Naționale (fără taxă de participare).
 
Locul de desfășurare a programului de formare – Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara, Bd. C. D. Loga nr.45.
 
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
Curriculumul pentru educație timpurie
§  cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
§  copie xerox a cărții de identitate
§  copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
§  copie xerox a diplomei de studiu/licență
§  adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte apartenența la grupul țintă
 
 LISTA CURSANȚILOR:
 
  Albu Alina- Florina
 Badea Alina Cecilia
Boancă Florentina Camelia
Borlozan Lăzărescu Nicoleta
Cibi Mihaela -Florina
Codoșpan Călina-Alina
Covaci Iasmina
Crestescu Ioana
Dolca Ionela-Adriana
Dorca Angela
Florea A. Nicoleta Ileana
Gherman Alexandra -Elena
Giurchi Simina 
Gradinariu Rahela Iasmina
Herdi-Marta Andreea-Iuliana
Lapuste Daniela
Lazarescu Ionela Valentina
Lazăr Lavinia
Malatcov Corina
Marcu Garofita Daniela
Mașcovesc Anca Otilia
Mercescu Maria Liliana
Orza Andreea Olivera
Plesa Daniela
Pop Dana-Maria
Prejban Adina
Răutu Roxana
Rîb Maria Magdalena
Sandu Nicoleta Andreea
Sarchiz Elisabeta
Szoboszlai Diana-Imola
Toader Lucia
Traistaru Florica
Turcu Cristina Cornelia
Țivlică Cosmina-Raluc
Vereș Adriana-Rahela
 
 
Responsabil program de formare continuă
Prof. dr. met. Daniela-Maria HOJDA
Miercuri, 27 05 2020