Facebook
TEXT_SIZE

Anunț înscriere online program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Elemente de Pedagogie – Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare”

În atenția personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș
 
 
 
Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea înscrierilor online la programul de formare continuă avizat propus de CCD Timiș, la recomandarea Ministerului Educației Naționale, conform adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015, Elemente de Pedagogie – Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare.
 
 
Grup țintă: Cadre didactice debutante de diverse specializări, din învățământul gimnazial și liceal
 
 
Înscrierea se face prin completarea formularului online.
Perioada de înscrieri – 30.01.2019 – 11.02.2019
Durata - 16 ore (formare face-to-face)
Calendarul propus pentru prima grupă este inclus în perioada 15 – 23. 02.2019, urmând a fi detaliat și anunțat după constituirea primei grupe de cursanți.
 
Formatori – prof. Vărgatu Maria
 
Prezența la curs este obligatorie.
 
 
Taxă curs: Programul de formare continuă avizat MEN cu denumirea ” Elemente de Pedagogie – Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” este finanțat de Ministerul Educației Naționale (fără taxă de participare).
Locul de desfășurare a programului de formare – Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara, Bd. C. D. Loga nr.45.
 
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
§  cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare (Va fi pusă la dispoziție în anunțul de constituire a primei grupe, cel târziu în data de 13.02.2019)
§  copie xerox a cărții de identitate
§  copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
§  copie xerox a diplomei de studiu/licență
§  adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte apartenența la grupul țintă
Anunțul privind componența primei grupe și calendarul stabilit va fi postat pe site-ul CCD Timiș cel târziu în data de 13.02.2019.
 
 
 
Responsabil program de formare continuă
Prof. dr. met. Daniela-Maria HOJDA
Miercuri, 27 05 2020