TEXT_SIZE

Anunț înscriere online program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare”

În atenția personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar din județul Timiș – Nivel de studiu: Ciclul Primar
 
Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea înscrierilor online la programul de formare continuă avizat propus de CCD Timiș, la recomandarea Ministerului Educației Naționale, conform adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015, care are denumirea: Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare.
 
Grup țintă: Învățători/Institutori/Profesori pentru învățământul primar
Înscrierea se face prin completarea formularului online.
Perioada de înscrieri – 23.01.2019 – 30.01.2019
Durata - 40 ore (formare face-to-face)
Calendarul propus pentru prima grupă este următorul :
§  04.02.2019 (luni), intervalul orar 9-17
§  05.02.2019 (marți), intervalul orar 9-17
§  06.02.2019 (miercuri), intervalul orar 9-17
§  07.02.2019 (joi), intervalul orar 9-17
§  08.02.2019 (vineri), intervalul orar 9-17
 
Formatori – prof. Maria Vărgatu, prof. Elena Jebelean, prof. Valerica Negru
 
Prezența la curs este obligatorie.
 
Taxă curs: Programul de formare continuă avizat MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii  examenului de definitivare/titularizare” este finanțat de Ministerul Educației Naționale (fără taxă de participare).
Locul de desfășurare a programului de formare – Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara, Bd. C. D. Loga nr.45.
 
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
§  cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare (Va fi pusă la dispoziție în anunțul de constituire a primei grupe, în data de 31.01.2019)
§  copie xerox a cărții de identitate
§  copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
§  copie xerox a diplomei de studiu/licență
§  adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte apartenența la grupul țintă
Anunțul privind componența primei grupe va fi postat pe site-ul CCD Timiș cel târziu în data de 31.01.2019.
 
Responsabil program de formare continuă
Prof. dr. met. Daniela-Maria HOJDA

Autentificare personal CCD TimisULTIMELE NOUTĂŢI

Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Intervenții psihopedagogice la copilul cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple
Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Elemente de pedagogie - Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” - GRUPA 1
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Didactica predării Limbii și literaturii române”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Didactica predării Geografiei”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Sprijin pentru unitățile de învățământ în vederea pregătirii activităților de evaluare externă”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE - Program de formare AVIZAT MEN - ”Gestionarea eficientă a conflictelor interpersonale”
Anunț ÎNSCRIERE ONLINE program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Intervenții psihopedagogice la copilul cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple”
Anunț începere program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare” - GRUPA 2
Anunț începere program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare” - GRUPA 1
Sâmbătă, 16 02 2019