Facebook
TEXT_SIZE

Anunț înscriere online program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare”

În atenția personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar din județul Timiș – Nivel de studiu: Ciclul Primar
 
Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea înscrierilor online la programul de formare continuă avizat propus de CCD Timiș, la recomandarea Ministerului Educației Naționale, conform adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015, care are denumirea: Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare.
 
Grup țintă: Învățători/Institutori/Profesori pentru învățământul primar
Înscrierea se face prin completarea formularului online.
Perioada de înscrieri – 23.01.2019 – 30.01.2019
Durata - 40 ore (formare face-to-face)
Calendarul propus pentru prima grupă este următorul :
§  04.02.2019 (luni), intervalul orar 9-17
§  05.02.2019 (marți), intervalul orar 9-17
§  06.02.2019 (miercuri), intervalul orar 9-17
§  07.02.2019 (joi), intervalul orar 9-17
§  08.02.2019 (vineri), intervalul orar 9-17
 
Formatori – prof. Maria Vărgatu, prof. Elena Jebelean, prof. Valerica Negru
 
Prezența la curs este obligatorie.
 
Taxă curs: Programul de formare continuă avizat MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii  examenului de definitivare/titularizare” este finanțat de Ministerul Educației Naționale (fără taxă de participare).
Locul de desfășurare a programului de formare – Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara, Bd. C. D. Loga nr.45.
 
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
§  cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare (Va fi pusă la dispoziție în anunțul de constituire a primei grupe, în data de 31.01.2019)
§  copie xerox a cărții de identitate
§  copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
§  copie xerox a diplomei de studiu/licență
§  adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte apartenența la grupul țintă
Anunțul privind componența primei grupe va fi postat pe site-ul CCD Timiș cel târziu în data de 31.01.2019.
 
Responsabil program de formare continuă
Prof. dr. met. Daniela-Maria HOJDA
Luni, 06 07 2020