TEXT_SIZE
În atenția personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar din județul Timiș
 
 
În perioada 5.12.2018 – 7.12.2018 se fac înscrieri la programul de formare continuă acreditat M.E.N. ”Dezvoltarea abilităților de implicare activă a școlii în domeniul siguranței apei și a sistemelor de sanitație”prin completarea formularului de înscriere online, în limita a 15 de locuri disponibile. După ocuparea celor 15 de locuri, înscrierea la acest program de formare va fi suspendată.
Programul de formare a fost acreditat de C.C.D. Timiș, conform O.M.E.N. nr. 5046/06.09.2018, ca urmare a unui parteneriat cu Fundația Româno - Germană Aquademica, fundație care are ca scop implicarea în programe de instruire și de cercetare la nivel național prin organizarea unor cursuri de formare profesională, furnizarea de consultanță, inițierea și dezvoltarea de parteneriate  și organizarea de manifestări științifice.
Numărul total de ore: 40 (formare face-to-face)
Numărul de credite profesionale transferabile: 10
Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar.
Formatori: ing. dr. Isacu Monica, prof. Duiuleasa Simona – Elena, Răducan Artemiza
Calendarul programului:
10 decembrie 2018 - 4 ore intre 15 - 19
11 decembrie 2018 - 4 ore intre 15 - 19
12 decembrie 2018 - 4 ore intre 15 - 19
13 decembrie 2018 - 4 ore intre 15 - 19  
14 decembrie 2018 - 4 ore intre 15 - 19
15 decembrie 2018 - 7 ore intre 9 - 16
17 decembrie 2018 - 4 ore intre 15 - 19
18 decembrie 2018 - 4 ore intre 15 - 19
19 decembrie 2018 - 4 ore intre 15 - 19  
Evaluare finala in 14 ianuarie 2019 in intervalul 15 - 16
Locul de desfășurare a programului de formare: Școala Gimnazială nr. 18 Timișoara
Prezența la curs este obligatorie.
Costul cursului/cursant: cu finanțare din bugetul proiectului ”Planuri de siguranță a apei și a Sistemelor Sanitare în România, Macedonia și Albania”. Proiectul este susținut de către Ministerului Federal al Mediului, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare, Germania (BMBU).
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
  • cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
  • copie xerox a cărții de identitate
  • copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
  • copie xerox a diplomei de licență
  • adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte apartenența la grupul țintă
Anunțul privind componența primei grupe va fi postat pe site-ul CCD Timiș cel târziu în data de 7 decembrie 2018.
 
 
Responsabil program,
Duiuleasa Simona Elena

Autentificare personal CCD TimisULTIMELE NOUTĂŢI

Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Intervenții psihopedagogice la copilul cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple
Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Elemente de pedagogie - Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” - GRUPA 1
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Didactica predării Limbii și literaturii române”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Didactica predării Geografiei”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Sprijin pentru unitățile de învățământ în vederea pregătirii activităților de evaluare externă”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE - Program de formare AVIZAT MEN - ”Gestionarea eficientă a conflictelor interpersonale”
Anunț ÎNSCRIERE ONLINE program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Intervenții psihopedagogice la copilul cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple”
Anunț începere program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare” - GRUPA 2
Anunț începere program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare” - GRUPA 1
Sâmbătă, 16 02 2019