Facebook
TEXT_SIZE

Selectie formatori „Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului”

În atenția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
 
Casa Corpului Didactic Timiș, în parteneriat cu Organizația „Salvați Copiii” organizează selecția formatorilor pentru programul de formare continuă „Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului”, cu durata de 24 de ore.
 
Tematica programului este:
MODULUL / ACTIVITATEA
MODULUL I – Cetățenia digitală
•          Protecția datelor personale
•          Informare online (fake news and hate speech)
MODULUL II – Potenţiale riscuri asociate cu folosirea Internetului
•          Cyberbullying (hărțuirea cibernetică)
•          Relaţionare/socializare online
•          Infracţiuni cibernetice (fraude)
MODULUL III – Folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului în mediul școlar
•          Folosirea metodelor de lucru interactive și a conținutului digital educativ în procesul de predare-învăţare-evaluare
•          Comunicarea şi colaborarea cu grupurile ţintă prin intermediul noilor tehnologii
•          Crearea de conţinut digital şi reputaţia online
MODULUL IV – Parteneriatul școală – familie - comunitate
•          Relaționarea în familie pe tema rolului noilor tehnologii
•          Parteneriatul şcoală-familie în vederea prevenirii folosirii Internetului într-un mod  excesiv sau dăunător.
•          Implementarea de proiecte multimedia comunitare
MODULUL V – Responsabilizare instituțională cu privire la siguranţa online
•          Principiile de folosire sigură a Internetului
•          Chestionar de analiză a siguranţei online a instituţiei de învăţământ
•          Plan de acţiune pentru creşterea nivelului de siguranţă online
 
Durata colaborării: 2 ani (1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020).
 
Modul de colaborare :
Activitatea de formare în cadrul reţelei este pe baza de contract de voluntariat cu Organizaţia Salvaţi Copiii.
Persoanele selectate vor participa la un curs de formare a formatorilor care va fi organizat de echipa Salvaţi Copiii în perioada 14-18 ianuarie 2019, la Bucureşti. Detaliile privind cazarea şi transportul vor fi comunicate ulterior.
 
Activităţile din cadrul reţelei
Formatorul:
$1     Va realiza cel puţin un curs de formare pe an pe baza metodologiei oferite de Organizaţia Salvaţi Copiii (un curs standard conţine 5 module cu durata de 24 de ore în anul şcolar 2018-2019 şi 60 de ore în varianta cursului care va fi acreditat – an şcolar 2019-2020);
$1     Va redacta/lansa online apelurile pentru activităţile de formare pe care intenţionează să le desfăşoare pentru a oferi posibilitatea de înscriere a minim 25 de cadre didactice atât din mediul rural, cât şi urban (minim 30% din fiecare mediu);
$1     Va organiza şi realiza selecţia participanţilor pentru fiecare activitate de formare pe care o organizează;
$1     Va evalua participanţii la curs pe baza metodologiei primite şi va transmite copii după portofoliile complete ale tuturor participanţilor la curs către Organizația Salvați Copiii în termen de 30 de zile de la finalizarea fiecărei serii. Va redacta şi trimite către coordonatorul educaţional Ora de Net rapoartele de activitate pentru fiecare curs la care a fost formator, la termenul stabilit.
Va participa la întâlnirile online anuale de coordonare a activităţii de formare organizate de coordonatorul educaţional Ora de Net;
Criteriile de selecție:
$1     Are experienţă ca formator CCD şi deţine certificat de formator acreditat CNFPA/ANC;
$1     Are experienţă de lucru în domeniile educaţiei şcolare, educaţiei adulţilor, formării profesionale, tineretului sau voluntariatului;
$1     Este familiarizat cu programul Ora de Net, coordonat de Organizaţia Salvaţi Copiii şi găzduit pe platforma www.oradenet.ro;
$1     Are competenţe de folosire a Internetului şi a pachetului Microsoft Office la un nivel avansat;
$1     Are disponibilitate de timp şi de participare la toate sesiunile cursului de formare de formatori organizat de Salvaţi Copiii în perioada 14-18 ianuarie 2019, în Bucureşti.
$1     Toate cheltuielile de formare (cazare, masă, transport) vor fi acoperite integral de Organizaţia Salvaţi Copiii. Participanţii vor fi invitaţi să îşi achite în avans costurile de transport dus-întors şi, pe baza documentelor justificative, aduse în original în prima zi de curs, va fi făcută rambursarea sumei conform www.distanta.ro.
$1     Are experienţă şi interes cu privire la temele privind folosirea creativă, utilă şi sigură a Internetului de către copii, cadre didactice şi părinţi;
$1     Este dispus să colaboreze cu Organizaţia Salvaţi Copiii pe un termen de 2 ani;
$1     Cunoaşte limba engleză la un nivel avansat;
 
Pentru a partipa la selecție, candidații terbuie să trimită un CV și o scrisoare de intenție până în data de 22 noiembrie 2018 la dresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Formatul de CV îl puteţi vizualiza/descărca de pe : http://www.europassro.ro/pagina/curriculum_vitae
Candidaturile completate inadecvat (de exemplu, lipsa expertizei în raport cu apelul sau lipsa  completării câmpurilor obligatorii sau completate cu “-“) vor fi punctate cu 0 şi declarate respinse.
Rezultatele selecției vor fi afișate pe data de 26 octombrie 2018.
 
Prof. Călin Diaconescu
Duminică, 18 08 2019