Facebook
TEXT_SIZE

Anunț înscrieri program de formare acreditat MEN „Educație interculturală în școli fără discriminare”

În atenția personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar din județul Timiș
 
 
În perioada 25.10.2018 – 01.11.2018 se fac înscrieri la programul de formare continuă acreditat MEN Educație interculturală în școli fără discriminare prin completarea formularului de înscriere online.
 
Programul de formare este acreditat de CCD Timiș, prin O.M.E.N. nr. 3114/01.02.2016.
Numărul total de ore: 60
Numărul de credite profesionale transferabile: 15
Grup țintă: personal didactic de predare, din învățământul preuniversitar
Calendarul propus pentru acest program de formare este 9.11.2018 – 25.11.2018. Sesiunile de formare se vor desfășura doar în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.
Evaluarea finală a cursanților se va organiza în 7 decembrie 2018.
Locul de desfășurare a programului de formare: Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timișoara
Prezența la curs este obligatorie.
Nu se percepe taxă de curs
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
- cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
- copie xerox a cărții de identitate
- copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
- copie xerox a diplomei de licență
 
Responsabil program,
Prof. Diaconescu Călin
Miercuri, 19 06 2019