Facebook
TEXT_SIZE

Anunț începere program formare continuă acreditat MEN - JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor

 

În atenția cadrelor didactice din județul Timiș
 
Având în vedere faptul că s-a constituit o grupă din cadre didactice care s-au înscris pe site-ul CCD Timiș la programul de formare continuă acreditat de MEN cu denumirea ”JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor” vă rugăm să transmiteți cadrelor didactice din lista de mai jos, încadrați în unitățile pe care le conduceți, următoarele informații:

Denumire program: JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor
Tipul programului: acreditat prin OMENCȘ nr. 4586/09.08.2017 de către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
Numărul total de ore: 48 (blended learning: 24 ore online și 24 ore face-to-face)
Numărul de credite profesionale transferabile: 12
Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar (gimnaziu și învățământ profesional/liceal).
Nr. grupe: 1 formată din 25 cadre didactice
Calendarul pentru acest program de formare: 2 sesiuni de formare față în față: una de două zile și una de o zi. Între cele două sesiuni de formare față în față cursanții vor rezolva 2 sarcini de lucru pe platforma eLearning pusă la dispoziție de CNDIPT.
$-          20 octombrie 2018 – ora 9 - opt ore formare față în față
$-          21 octombrie 2018 – ora 9 - opt ore formare față în față
$-          aproximativ 4 săptămâni formare on line pe platforma eLearning a CNDIPT (cu asistență și coordonare din partea formatorilor)
$-          17 noiembrie 2018 – ora 9 - opt ore formare față în față
$-          18 noiembrie 2018 – ora 9 - evaluarea finală
Având în vedere faptul că după constituirea grupei și cu cel puțin 7 zile înaintea demarării programului de formare este obligatorie transmiterea unei notificări la Ministerul Educației Naționale cu precizări privind derularea programului de formare vă solicităm seriozitate (înscrierea online la programul de formare conform calendarului transmis de responsabilul programului reprezintă un angajament din partea dvs.).
Prezența la sesiunile de formare față în față este obligatorie.
Loc de desfășurare a programului de formare: Colegiul Națională Bănățean Timișoara (Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 26), jud. Timiș, etajul I, laboratorul de informatică.
Costul cursului: finanțat de MEN (fără costuri pentru participanți).
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
·         cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
·         copie xerox a cărții de identitate
·         copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
·         copie xerox a diplomei de licență
·         adeverință de la unitatea școlară privind apartenența la grupul țintă (personal didactic de predare în învățământul preuniversitar (gimnaziu sau învățământ profesional/liceal)
 
 

 

Lista cursanților:

 1. Baciu Aurelian
 2. Bejan Simona Ecaterina
 3. Birau Victor
 4. Ciobanu Elena-Corina
 5. Diaconescu Călin Glad
 6. Drăgoiu-Lefebvre Ramona
 7. Dragomir Daniela
 8. Gavenda-Pera Marioara
 9. Giurgiu Florin
 10. Grigoraș Liana Lăcrămioara
 11. Hudecz Adriana
 12. Laitin   Victoria
 13. Laitin Nicolae - Brata
 14. Lazau Ioana
 15. Mihai Veronica
 16. Nedelcovici Camelia
 17. Petrea Ionel
 18. Pușcașu Ana-Maria
 19. Râmpu Claudia
 20. Râmpu Petru Laurențiu
 21. Stanese Doina
 22. Tuică Raluca-Elena
 23. Udrea Mirela
 24. Urechiatu Valentina Carmen
 25. Vlad Cristian Gabriel
 
Responsabil program,
Prof. met. Simona Duiuleasa
Miercuri, 19 06 2019