TEXT_SIZE
În atenția cadrelor didactice din județul Timiș
 
Casa Corpului Didactic Timiș a reconstituit prima grupa pentru formarea competențelor privind procesul de predare-învățare – evaluare la clasa a V-a pentru disciplina Informatică și TIC.
Denumirea programului de formare: Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a
Durata: 60 ore (formare față – în – față)
Număr credite profesionale transferabile: 15
Formatori: prof. Iordaiche Eugenia Cristina și prof. Adriana Simulescu
Loc de desfășurare a programului de formare: Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timișoara (Str. Ghirlandei nr. 4)
Calendarul cursului:
28 septembrie 2018 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
29 septembrie 2018 intervalul orar  9 – 17 (8 ore)
5 octombrie 2018 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
6 octombrie 2018 intervalul orar  9 – 17 (8 ore)
12 octombrie 2018 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
13 octombrie 2018 intervalul orar  9 – 17 (8 ore)
19 octombrie 2018 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
20 octombrie 2018 intervalul orar  9 – 17 (8 ore)
26 octombrie 2018 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
27 octombrie 2018 intervalul orar  9 – 13 (4 ore)
Prezența la curs este obligatorie.
Lista cadrelor didactice care s-au înscris pe pagina web a CCD Timiș și fac parte din grupa 1:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Unitatea de învățământ

1

BOCIU CARMEN CERASELA

Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara

 2

DĂLINESC DANIEL LIVIU

Școala Gimnazială Livezile

 3

DĂLINESC DORIS

Școala Gimnazială Voiteg

 4

DIACONU VIOLETA ELENA

C.S.E.I. "Paul Popescu Neveanu" Timișoara

 5

DOOGARU AUREL

Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara

 6

DOOGARU DANIELA STELA

C.S.E.I. "Paul Popescu Neveanu" Timișoara

 7

DRAGOMIR DANIELA

Școoala Gimnazială Comuna Variaș

 8

GAVENDA-PERA MARIOARA

Școala Gimnazială Moravița

 9

GROSU DANIELA

Liceul Teoretic Special ”IRIS” Timișoara

 10

IVĂNESCU GABRIELA RUXANDRA

C.S.E.I. "Paul Popescu Neveanu" Timișoara

 11

LUPȘE-TURPAN MIRCEA ADRIAN

Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara

 12

LUPULESCU MANUELA ELENA

Colegiul National ”Iulia Hasdeu” Lugoj

 13

MICLĂUȘ VASILE

C.S.E.I. "Paul Popescu Neveanu" Timișoara

 14

MILKO ARINA MIRABELA

C.S.E.I. "Paul Popescu Neveanu" Timișoara

 15

PANTEA TAMARA

Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Timișoara

 16

POPOVICI ANGELICA

Școala Gimnazială ”Sorin Titel” Margina

 17

ROȘU OVIDIU-ILIE

Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timișoara

 18

VĂLCAN SIMONA ANGELA

Liceul Teoretic Special ”IRIS” Timișoara

 19

VERŞIGAN-INDREICA BOGDAN-SILVIU

C.S.E.I. "Paul Popescu Neveanu" Timișoara

 20

VERŞIGAN-INDREICA DANIELA-SANDA

C.S.E.I. "Paul Popescu Neveanu" Timișoara

La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
  1. cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
  2. adeverință de la unitatea școlară privind apartenența la grupul țintă (în adeverință se va specifica faptul că în anul școlar 2018 – 2019 cadrul didactic are în norma de predare ore de Informatică și TIC la clasa a V-a)
  3. copie xerox a cărții de identitate
  4. copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
  5. copie xerox a diplomei de licență
 
Responsabil program,
Prof. met. Duiuleasa Simona Elena

Autentificare personal CCD TimisULTIMELE NOUTĂŢI

Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Intervenții psihopedagogice la copilul cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple
Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Elemente de pedagogie - Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” - GRUPA 1
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Didactica predării Limbii și literaturii române”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Didactica predării Geografiei”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Sprijin pentru unitățile de învățământ în vederea pregătirii activităților de evaluare externă”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE - Program de formare AVIZAT MEN - ”Gestionarea eficientă a conflictelor interpersonale”
Anunț ÎNSCRIERE ONLINE program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Intervenții psihopedagogice la copilul cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple”
Anunț începere program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare” - GRUPA 2
Anunț începere program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul primar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare” - GRUPA 1
Sâmbătă, 16 02 2019