Facebook
TEXT_SIZE

Anunț înscrieri program formare continuă acreditat MEN ”Informatică și TIC pentru gimnaziu - clasa a V-a”

În atenția personalului didactic din învățământul preuniversitar din județul Timiș

 

În perioada 12.09.2018 – 16.09.2018 se fac înscrieri la programul de formare continuă acreditat M.E.N. ”Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a”prin completarea formularului de înscriere online, în limita a 50 de locuri disponibile. După ocuparea celor 50 de locuri, înscrierea la acest program de formare va fi suspendată.
Programul de formare este acreditat de C.C.D. Brăila conform O.M.E.N. nr. 4586/09.08.2017.
Numărul total de ore: 60 (formare face-to-face)
Numărul de credite profesionale transferabile: 15
Grup țintă: Cadre didactice care predau disciplina informatică și TIC la clasa a V-a în anul școlar 2018 – 2019 și care nu au fost abilitați curricular în anul școlar 2017 – 2018.
Formatori: prof. Adriana Simulescu și prof. Cristina Iordaiche
Scrisoarea metodică a doamnei Inspector General în Ministerul Educației Naționale Nușa Dumitriu – Lupan poate fi vizualizată aici.
Calendarul programului:
28 septembrie 2018 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
29 septembrie 2018 intervalul orar  9 – 17 (8 ore)
5 octombrie 2018 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
6 octombrie 2018 intervalul orar  9 – 17 (8 ore)
12 octombrie 2018 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
13 octombrie 2018 intervalul orar  9 – 17 (8 ore)
19 octombrie 2018 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
20 octombrie 2018 intervalul orar  9 – 17 (8 ore)
26 octombrie 2018 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
27 octombrie 2018 intervalul orar  9 – 13 (4 ore)
Locul de desfășurare a programului de formare: Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Timișoara
Având în vedere faptul că după constituirea unei grupe și cu cel puțin 7 zile înaintea demarării programului de formare este obligatorie transmiterea unei notificări la Ministerul Educației Naționale cu precizări privind derularea programului de formare vă solicităm seriozitate (înscrierea la programul de formare conform calendarului transmis de responsabilul programului reprezintă un angajament din partea dvs.).
Prezența la curs este obligatorie.
Costul cursului/cursant: cu finanțare de la bugetul de stat (fără costuri pentru cursanți)
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
  • cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
  • copie xerox a cărții de identitate
  • copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
  • copie xerox a diplomei de licență
  • adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte apartenența la grupul țintă
Anunțul privind componența celor două grupe va fi postat pe site-ul CCD Timiș cel târziu în data de 17 septembrie 2018.
 
 
Responsabil program,
Duiuleasa Simona Elena
Joi, 18 04 2019