Facebook
TEXT_SIZE
În atenția personalului didactic din învățământul preuniversitar din județul Timiș
 
 
În perioada 6.09.2018 – 20.09.2018 se fac înscrieri la programul de formare continuă acreditat MEN Managementul implementării și dezvoltării sistemului de control intern în unitățile subordonate Ministerului Educației Naționale prin completarea formularului de înscriere online.
Programul de formare este acreditat de CCD Timiș, prin O.M.E.N. nr. 3904/ 05.06.2018.
Numărul total de ore: 100
Numărul de credite profesionale transferabile: 25
Grup țintă: personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar
Calendarul propus pentru acest program de formare este 5 octombrie – 8 decembrie 2018. Sesiunile de formare se vor desfășura doar în zilele de vineri (intervalul orar 14 - 18) și sâmbătă (intervalul orar 9 - 15) (10 week-end-uri). Evaluarea finală a cursanților se va organiza în 21 decembrie 2018.
Locul de desfășurare a programului de formare: se va stabili în funcție de proveniența persoanele care se vor înscrie la acest program de formare. Locațiile acreditate MEN pentru acest program de formare sunt:
- Școala Gimnazială Nr. 18 Timișoara
      - Liceul Teoretic ”Traian Vuia” Făget
      - Liceul Teoretic Jimbolia
      - Școala Gimnazială ”Anișoara Odeanu” Lugoj
      - Liceul Teoretic ”Ioan Jebelean” Sânnicolau Mare
Prezența la curs este obligatorie.
Costul cursului: 400 lei/persoană
Taxa de curs se va achita după postarea anunțului privind constituirea grupei. Anunțul privind constituirea grupei se va posta pe site-ul CCD Timiș în data de 21 septembrie 2018.
Taxa de curs va putea fi achitată:
- cu factură plătită de unitatea școlară
- cu ordin de plată (transfer bancar)
- cu chitanță (achitată la casieria CCD Timiș)
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
- cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
- copie xerox a cărții de identitate
- copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
- copie xerox a diplomei de licență
adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte apartenența la grupul țintă
Având în vedere faptul că după constituirea unei grupe și cu cel puțin 7 zile înaintea demarării programului de formare este obligatorie transmiterea unei notificări la Ministerul Educației Naționale cu precizări privind derularea programului de formare vă solicităm seriozitate (înscrierea la programul de formare conform calendarului transmis de responsabilul programului reprezintă un angajament din partea dvs.).
 
 
Responsabil program,
Duiuleasa Simona Elena
Miercuri, 27 05 2020