TEXT_SIZE

Cerc Pedagogic CDI-urile Județului Timiș

Către unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Timiş

În atenţia responsabililor CDI din Judeţul Timiş,

Referitor la: Cerc pedagogic pentru Centrele de Documentare și Informare din județul Timiș

Având în vedere:
OMECTS nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare,
Exigenţele Ministerului Educaţiei Naţionale prin Direcţia Generală Management Preuniversitar,
Planul managerial al Casei Corpului Didactic Timiș pentru anul școlar 2017-2018,
Casa Corpului Didactic Timiș invită responsabilii Centrelor de Documentare şi Informare din judeţul Timiş, în data de 30.05.2018, ora 13.00, în Sala Festivă a Colegiului Național ”Constantin Diaconovici Loga” Timișoara (Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, Nr. 37), la cercul pedagogic, ce are următoarea ordine de zi:
1. Informare/Consultanță privind întocmirea rapoartelor de activitate semestriale ale Centrelor de Documentare şi Informare pentru anul şcolar 2017-2018;
2. Strategii de promovare a activităților desfășurate de/în Centrele de Documentare și Informare pe parcursul anului școlar 2017-2018;
3. Informare/Consultanță privind realizarea Planului managerial al activităților din Centrele de Documentare şi Informare pentru anul şcolar 2018-2019;
4. Analiza de nevoi în domeniul formării continue;
5. Programarea vizitelor reprezentanților Casei Corpului Didactic Timiș în CDI-urile din județ, în vederea oferirii de consultanță pentru unitățile școlare în privința amenajării și dotării CDI-urilor și pentru monitorizarea activității din CDI, conform prevederilor OMECTS 5556/2011 și ale Planului managerial al CCD Timiș pentru anul școlar 2017-2018;
6. Discutarea altor aspecte/probleme identificate în activitatea desfășurată la CDI-urile din județul Timiș.
 
RESPONSABIL CU CDI-urile JUD. TIMIȘ,
Prof. met. Daniela - Maria HOJDA

Autentificare personal CCD TimisMarți, 19 03 2019