TEXT_SIZE
În atenția personalului didactic din învățământul preuniversitar din județul Timiș
 
În perioada 10.05.2018 – 20.05.2018 se fac înscrieri la programul de formare continuă acreditat MEN Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar prin completarea formularului de înscriere online.
Programul de formare este acreditat de Asociația Proeuro-Cons Slatina, prin OMEN nr. 5670/18.12.2017.
Numărul total de ore: 40 (face-to-face)
Numărul de credite profesionale transferabile: 10
Formatori: prof. Băcila Dan Aurel și prof. Anca Simeria
Calendarul pentru acest program de formare:
 • 4 iunie 2018 interval orar 17 – 20 (3 ore)
 • 5 iunie 2018 interval orar 17 – 20 (3 ore)
 • 6 iunie 2018 interval orar 17 – 20 (3 ore)
 • 7 iunie 2018 interval orar 17 – 20 (3 ore)
 • 8 iunie 2018 interval orar 15 – 19 (4 ore)
 • 11 iunie 2018 interval orar 17 – 20 (3 ore)
 • 12 iunie 2018 interval orar 17 – 20 (3 ore)
 • 13 iunie 218 interval orar 17 – 20 (3 ore)
 • 14 iunie 2018 interval orar 17 – 20 (3 ore)
 • 15 iunie 2018 interval orar 15 – 19 (4 ore)
 • 18 iunie 2018 interval orar 17 – 20 (3 ore)
 • 19 iunie 2018 interval orar 17 – 20 (3 ore)
 • 22 iunie 2018 interval orar 15 – 17 (2 ore) - evaluare finală
Locul de desfășurare a programului de formare: Colegiul Tehnic ”Emanuil Ungureanu” Timisoara
Cost program: 290 lei/participant
Grup țintă: personal didactic de predare pentru învățământul preuniversitar. Această sesiune de formare se organizează doar pentru cadrele didactice care predau în învățământul primar sau care predau discipline din aria curriculară Arte.
Taxa de curs se va achita doar în perioada 21 – 25 mai 2018, după postarea anunțului privind constituirea grupei.
Având în vedere faptul că după constituirea unei grupe și cu cel puțin 7 zile înaintea demarării programului de formare este obligatorie transmiterea unei notificări la Ministerul Educației Naționale cu precizări privind derularea programului de formare vă solicităm seriozitate (înscrierea la programul de formare conform calendarului transmis de responsabilul programului reprezintă un angajament din partea dvs.).
Prezența la curs este obligatorie.
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
 • cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
 • adeverință de la unitatea școlară privind apartenența la grupul țintă (încadrarea)
 • copie xerox a cărții de identitate
 • copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
 • copie xerox a diplomei de licență
Responsabil program,
Duiuleasa Simona Elena
Marți, 16 10 2018