TEXT_SIZE

Anunț începere program de formare continuă avizat MEN ”Curs de formare în domeniul surdocecității/deficienței senzoriale multiple”

În atenția personalului didactic din județul Timiș,

Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea programului de formare continuă avizat MEN cu denumirea ”Curs de formare în domeniul surdocecității/deficienței senzoriale multiple”.
Programul de formare este avizat MEN de către CCD Timiș, prin Oferta de programe de formare continuă pentru anul școlar 2017-2018.
Numărul total de ore: 24
Calendarul programului:
04 mai 2018 în intervalul orar 1400 -1800
05 mai 2018 în intervalul orar 0900 -1300
11 mai 2018 în intervalul orar 1400 -1800
12 mai 2018 în intervalul orar 0900 -1300
18 mai 2018 în intervalul orar 1400 -1800
19 mai 2018 în intervalul orar 0900 -1300
Locul desfășurării programului de formare: Sala Festivă - CSEI ”C. PUFAN”, Timișoara (Str. Bucegi, Nr. 2)
Formator: prof. psihopedagog Gabriela Maria JIANU
Prezența la curs este obligatorie.
Costul cursului/cursant: 90 lei.
Taxa de curs se va achita în perioada 2 – 3 mai 2018 folosind una din modalitățile descrise mai jos:
- cu factură plătită de unitatea școlară: se va solicita factură la CCD Timiș
- cu ordin de plată (transfer bancar): plata se va face în contul CCD Timiș RO94TREZ62120E330500XXXX, CUI: 4605510, cu următoarele precizări :
$  §  nume și prenume;
$  §  școala de proveniență;
$  §  denumire program formare.
- cu chitanță (achitată la casieria CCD Timiș, miercuri și joi  în  intervalul 1000 - 1600 )
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
$  §  cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare;
$  §  copie xerox a cărții de identitate.

Lista cursanților:
 
 1. BENA MARIOARA DANIELA
 2. BERBENTIA-CHERA VIOLETA-IASMINA
 3. BUDAI VERONICA
 4. COZAC OANA RODICA
 5. DANCIU CAMELIA
 6. FEDENIUC CLAUDIA
 7. MOISE DINA MONICA
 8. NUTA LUIZA MARIA
 9. OLARU CLAUDIA MONICA
 10. OLARU DANIELA MARIANA
 11. ONIGA OFELIA MONICA
 12. PANDURU CĂTĂLINA
 13. PASTILA MARILENA CAMELIA
 14. POPOVICI SNEJANA IONELA
 15. TRASCA MARINA ANA
 
Responsabil program,
Profesor metodist Daniela – Maria Hojda
Sâmbătă, 17 11 2018