TEXT_SIZE

Completare ofertă formare CCD Timiș

 

În atenția personalului didactic din județul Timiș,

Conform adresei MEN nr. 26221/19.02.2018, la oferta programelor de formare a Casei Corpului Didactic Timiș, se adaugă următoarele patru programe de formare avizate, organizate la propunerea Inspectoratului Școlar Județean Timiș:

  1. Abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul pentru toate disciplinele” cu o durată de 24 de ore;

  2. Abilitarea cadrelor didactice cu privire la conținuturile programelor specifice de concurs, elaborarea subiectelor, a baremelor de evaluare și evaluarea lucrărilor scrise”, cu o durată de 24 de ore;

  3. Abilitarea cadrelor didactiuce care fac parte din Comisia județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă”, cu o durată de 10 ore;

  4. Activitate de instruire a inspectorilor și cadrelor didactice care fac parte din corpul de metodiști ai inspectoratului școlar, desemnați pentru efectuarea inspecțiilor de specialitate și evaluarea portofoliului profesional în cadrul examenului național de definitivare în învățământ”, cu o durată de 10 ore.

    De asemenea, s-a avizat includerea programului „Abilitarea laboranților din unitățile de învățământ preuniversitar” în oferta CCD pentru anul școlar 2017-2018.

                                                                                                                 Profesor metodist,

                                                                                  Claudia-Mihaela Kubik

 

 

 

 

Autentificare personal CCD TimisLuni, 25 06 2018