TEXT_SIZE
În atenția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar al județului Timiș

Având în vedere faptul că s-a constituit o grupă din cadre didactice care s-au înscris pe site-ul CCD Timiș la programul de formare continuă acreditat MEN ”Școala incluzivă – școală pentru toți” vă facem cunoscute următoarele informații:

Programul de formare este acreditat de CCD București, prin OMENCȘ nr.
6217/23.12.2016.
Numărul total de ore: 60 (blended learning: 30 ore online și 30 ore face-to-face)
Numărul de credite profesionale transferabile: 15
Fișa de date a programului de formare poate fi vizualizată aici.
Calendarul pentru acest program de formare:
2 martie 2018 interval orar 14 – 18 (4 ore)
3 martie 2018 interval orar 9 – 15 (6 ore)
9 martie 2018 interval orar 14 – 18 (4 ore)
10 martie 2018 interval orar 9 – 15 (6 ore)
16 martie 2018 interval orar 14 – 18 (4 ore)
17 martie 2018 interval orar 9 – 13 (4 ore)
23 martie 2018 interval orar 14 – 16 (2 ore) – evaluarea finală
Locul de desfășurare a programului de formare: Școala Gimnazială Nr. 18 Timișoara (Str. Amforei nr. 6), jud. Timiș.
Prezența la curs este obligatorie.
Costul cursului/cursant: 220 lei.
Taxa de curs se va achita în perioada 20 – 28 februarie 2018 folosind una din modalitățile descrise mai jos:
- cu factură plătită de unitatea școlară: se va solicita factură la CCD Timiș
- cu ordin de plată (transfer bancar): plata se va face în contul CCD Timiș  RO94TREZ62120E330500XXXX, cu următoarele precizări :
 • nume și prenume
 • școala de proveniență
 • denumire program formare
- cu chitanță (achitată la casieria CCD Timiș zilnic în intervalul 10 - 15)
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
 • cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
 • adeverință de la unitatea școlară privind apartenența la grupul țintă (încadrarea)
 • copie xerox a cărții de identitate
 • copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
 • copie xerox a diplomei de licență
Lista cursanților:
 1. APOSTOLESCU ADRIANA FLORENTINA
 2. BALIȚA ADRIANA-IONELA
 3. BĂEȘU VIORICA
 4. BUGNARUG CORNELIA ILEANA
 5. BUGNARUG IOAN
 6. CHIRILĂ OANA-GABRIANA
 7. DINU LILIANA
 8. DRAGOIU-LEFEBVRE
 9. IANCULESCU FLORINA
 10. FUCHS MONICA - GABRIELA
 11. IOVĂNEL GEORGETA
 12. JITĂREL ALIN
 13. KISS ANCUȚA MARIA
 14. MARGAN DANIELA
 15. MARTINOV MARIANA
 16. MICLE   EUGENIA-ANA
 17. MIRCIOV ELENA
 18. MIȘICI DUBRAVCA
 19. PETRESCU ROXANA LIGIA
 20. RIZA VERONICA LUMINIȚA
 21. SIMONESCU VIOLETA-CATIŢA
 22. SUBIN ANGELIA
 23. TOMICI MIHAELA CORINA
 24. VLAD CRISTIAN GABRIEL
 25. VOICU FLORENTINA

Vă așteptăm cu drag!

Responsabil program,
Duiuleasa Simona Elena

Autentificare personal CCD TimisLuni, 25 06 2018