TEXT_SIZE

Investigarea nevoii de formare pentru anul școlar 2018-2019

 

În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar din județul Timiș

Stimați colegi,

În virtutea articolului 10, alin. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Casei Corpului Didactic, aprobat prin OMECTS 5554/2011, printre domeniile de activitate ale Casei Corpului Didactic se numără și „analiza de nevoi pentru formarea continuă”. De asemenea, una dintre atribuțiile profesorilor metodiști o reprezintă „testarea, prin investigații de teren, în colaborare cu inspectorii școlari de specialitate, inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională, directorii unităților de învățământ, responsabilii cu formarea continuă din școli, a nevoii reale de formare continuă la nivel individual și la nivelul unităților de învățământ” (art. 46, lit. a).

Totodată, în fișa de evaluare a directorului unității de învățământ, la capitolul VII – dezvoltare profesională – sunt prevăzute drept criterii de performanță utilizate în evaluare: întocmirea analizei nevoilor de formare profesională prin raportare la competențele necesare realizării sarcinilor incluse în fișa postului, implementarea planului de formare existent în unitatea de învățământ, selectarea personalului pentru care se impune participarea la forme de perfecționare / formare pe baza unor criterii specifice și transparente, precum și evaluarea periodică a eficienței activității de perfecționare/ formare și identificarea măsurilor de ameliorare.

În acest sens, Casa Corpului Didactic Timiș are în vedere realizarea analizei nevoilor de formare pentru anul școlar 2018-2019, și dorește în aceeași măsură să vină în întâmpinarea nevoilor școlii dvs privind formarea profesională și dezvoltarea personală a cadrelor didactice, introducând în oferta pentru anul școlar 2018-2019 programe de formare continuă pe care participanții le consideră interesante și utile.

Având în vedere aceste considerente, opinia dvs și a colegilor dvs privind oferta de formare continuă este importantă pentru noi.

Vă rugăm, prin urmare,să realizați o analiză de nevoi de formare a cadrelor didactice din școala dvs, utilizând acele metode pe care le considerați potrivite.

În această analiză de nevoi vă recomandăm să utilizați cel puțin două metode de investigare diferite și să aveți în vedere și observațiile pe care dvs sau alți membri ai echipei manageriale le-ați făcut cu ocazia asistențelor la ore sau prin alte modalități de evaluare a competențelor și performanțelor personalului didactic de predare sau didactic auxiliar.

În urma realizării analizei de nevoi a școlii, vă rugăm să completați raportul online, pe care îl găsiți la link-ul https://goo.gl/XoHDPk , până la data de 10.03.2018.

În sprijinul realizării acestei analize de nevoi, vă recomandăm să utilizați următoarele resurse documentare:

  1. Nevoia de formare profesională a cadrelor didactice debutante în învăţământ, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională și Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Brăila – https://goo.gl/3WjePJ

  2. Studiu de evaluare a nevoilor de formare a cadrelor didactice https://goo.gl/kX1xib

  3. Nicoleta Lițoiu, Analiza nevoilor de formare. Ghid pentru pregătirea, implementarea şi interpretarea datelor analizei nevoilor de formare în şcolihttps://goo.gl/b1XcPH

  4. Chestionar pentru identificarea nevoilor de formare continuă a personalului didactic - https://goo.gl/csKz2J

  5. Chestionar analiza de nevoi directori, cadre didactice și personal didactic auxiliar – https://goo.gl/FokiSL

  6. Chestionar analiza nevoi de formare –https://goo.gl/q5vF9H

  7. Adriana Stanca-Văcărețu, De la analiza nevoilor la programul de formare , ghid pentru formatorii de cadre didactice - Chestionar pentru identificarea nevoilor de formare - https://goo.gl/zaYC1S

  8. Chestionar pentru identificarea nevoilor de formare continua personalului didactic - https://goo.gl/aN4FNn

Vă mulțumim pentru timpul acordat.

                                                                                                        Întocmit,

                                                             profesor metodist Claudia-Mihaela KUBIK

 

Joi, 05 08 2021