Facebook
TEXT_SIZE
În atenția personalului didactic din învățământul preuniversitar din județul Timiș,
 
În perioada 1.01.2018 – 19.02.2018 se fac înscrieri la programul de formare continuă acreditat MEN Școala incluzivă – școală pentru toți prin completarea formularului de înscriere online.
Programul de formare este acreditat de CCD București, prin OMENCȘ nr. 6217/23.12.2016.
Numărul total de ore: 60 (blended learning: 30 ore online și 30 ore face-to-face)
Numărul de credite profesionale transferabile: 15
Fișa de date a programului de formare poate fi vizualizată aici.
Calendarul pentru acest program de formare:
2 martie 2018 interval orar 14 – 18 (4 ore)
3 martie 2018 interval orar 9 – 15 (6 ore)
9 martie 2018 interval orar 14 – 18 (4 ore)
10 martie 2018 interval orar 9 – 15 (6 ore)
16 martie 2018 interval orar 14 – 18 (4 ore)
17 martie 2018 interval orar 9 – 13 (4 ore)
23 martie 2018 interval orar 14 – 16 (2 ore) – evaluarea finală
Având în vedere faptul că după constituirea unei grupe și cu cel puțin 7 zile înaintea demarării programului de formare este obligatorie transmiterea unei notificări la Ministerul Educației Naționale cu precizări privind derularea programului de formare vă solicităm seriozitate (înscrierea la programul de formare conform calendarului transmis de responsabilul programului reprezintă un angajament din partea dvs.).
Prezența la curs este obligatorie.
Loc de desfășurare a programului de formare: Școala Gimnazială Nr. 18 Timișoara
Costul cursului/cursant: 220 lei.
Taxa de curs se va achita după postarea anunțului privind constituirea grupei, la sediul CCD Timiș sau prin virament bancar. Anunțul privind constituirea grupei se va posta pe site-ul CCD Timiș în data de 20 februarie 2018.
Taxa de curs poate fi achitată:
- cu factură plătită de unitatea școlară
- cu ordin de plată (transfer bancar)
- cu chitanță (achitată la casieria CCD Timiș)
Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să completați în formularul de înscriere doar sintagma corespunzătoare modalității de plată pe care o agreați (ex. factura/ ordin de plată / chitanță)
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
- cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
- adeverință de la unitatea școlară privind apartenența la grupul țintă (încadrarea)
- copie xerox a cărții de identitate
- copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
- copie xerox a diplomei de licență
 
Responsabil program,
Duiuleasa Simona Elena
Miercuri, 19 06 2019