TEXT_SIZE
În atenția personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar din județul Timiș
 
 
În perioada 01.02.2018 – 11.02.2018 se fac înscrieri la programul de formare continuă avizat MEN Administrarea și gestionarea patrimoniului public prin completarea formularului de înscriere online de pe site-ul CCD Timiș - Înscrieri online Programe de formare avizate cu taxă. Programul de formare se organizează special pentru personalul didactic auxiliar încadrat pe postul de laborant în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș.
Programul de formare este avizat MEN în Oferta CCD Timiș pentru anul școlar 2017 – 2018.
Numărul de ore: 24
Formatori: prof. dr. ec. Ana Crăsneanu
Calendarul acestui program de formare pentru prima grupă:
15 februarie 2018 interval orar 16 – 20 (4 ore)
16 februarie 2018 interval orar 16 – 20 (4 ore)
17 februarie 2018 interval orar 9 – 13 (4 ore)
22 februarie 2018 interval orar 16 – 20 (4 ore)
23 februarie 2018 interval orar 16 – 20 (4 ore)
24 februarie 2018 interval orar 9 – 13 (4 ore)
Prezența la curs este obligatorie.
Loc de desfășurare a programului de formare: Colegiul Tehnic ”E. Ungureanu”, Timișoara, Piața Iancu Huniade nr. 3.
Costul cursului/cursant: 80 lei/pers.
Taxa de curs se va achita după postarea anunțului (în data de 12 februarie 2018) privind constituirea grupei, la sediul CCD Timiș sau prin virament bancar.
Taxa de curs poate fi achitată:
- cu factură plătită de unitatea școlară
- cu ordin de plată (transfer bancar)
- cu chitanță (achitată la casieria CCD Timiș)
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
- cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
- copie xerox a cărții de identitate
 
Responsabil program,
Duiuleasa Simona Elena

Autentificare personal CCD TimisMiercuri, 22 08 2018