TEXT_SIZE

Oferta cursuri acreditate in colaborare cu Asociatia Proeuro Cons

În atenția cadrelor didactice din județul Timiș

Casa Corpului Didactic Timiș anunță colaborarea cu Asociația Proeuro Cons pentru organizarea următoarelor programe de formare continuă acreditate MEN:

  1. Management educațional: 90 ore / 25 credite profesionale transferabile – 400 lei
  2. Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar: 60 ore / 15 credite profesionale transferabile – 300 lei
  3. Educație nonformală pentru o școală altfel: 60 ore / 15 credite profesionale transferabile – 290 lei
  4. Leadership și management în organizațiile școlare: 120 ore / 30 credite profesionale transferabile – 420 lei
Informații suplimentare referitoare la programele de formare continuă acreditate MEN de către Asociația Proeuro Cons pot fi obținute de pe site-ul CCD Timiș secțiunea Programe de formare acreditate 2017 – 2018 sau de pe site-ul Asociației Proeuro Cons secțiunea Cursuri acreditate MEN.
Înscrierea la programele de formare continuă acreditate MEN ofertate de Asociația Proeuro Cons se va face astfel:
PASUL 1: Trimiterea cererii completate (scanată) prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prinfax: 0349710106;
PASUL2: Confirmareadeparticiparelacursșifacturareaproformăaferentă ( facturi proforme vor fi eliberate numai unităților școlare care vor sa deconteze cursul pentru cadrele didactice; pentru cei care achita pe persoana fizica este suficient sa folosească contul trecut in formularul de înscriere ).Dupăachitareaproformei / sau achitarea taxei de către persoanele fizice, Asociația Proeuro Cons va transmite facturafiscalăprine-mail. Pentru cei care solicita facturi printate si stampilate, acestea vor fiînmânatecursanților, la prima oră de curs.
Asociația Proeuro Cons va transmite la CCD Timiș lista solicitanților după constituirea unei grupe de cursanți (formată din 25 cadre didactice). Casa Corpului Didactic Timiș va posta pe site-ul propriu anunțul de începere a cursului care va conține: calendarul programului de formare, locul de desfășurare a acestuia, formatorii și lista cursanților.
 
Informații suplimentare se pot obține de la profesor metodist Simona - Elena Duiuleasa. 
 
Responsabil program,
Prof. met. Duiuleasa Simona - Elena

 

Autentificare personal CCD TimisMiercuri, 22 08 2018