TEXT_SIZE
În atenția personalului didactic din învățământul preuniversitar din județul Timiș
 
 
În perioada 7.09.201 – 17.09.2017 se fac înscrieri la programul de formare continuă acreditat MENCȘ Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor / catedrelor declarate vacante / rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar pe site-ul CCD Timiș la secțiunea Înscrieri online Programe de formare acreditate cu taxă.
Programul de formare este acreditat de CCD Timiș, prin OM nr. 4990/2015.
Numărul total de ore: 133
Numărul de credite profesionale transferabile: 30
Calendarul propus pentru acest program de formare este 6 octombrie – 19 noiembrie 2017. Sesiunile de formare se vor desfășura doar în zilele de vineri (intervalul orar 14 - 20), sâmbătă (intervalul orar 9 - 17) și duminică (intervalul orar 9 - 15) (7 week-end-uri). Evaluarea finală a cursanților se va organiza în 15 decembrie 2017.
Locul de desfășurare a programului de formare: Școala Gimnazială Nr. 18 Timișoara (Str. Amforei nr. 6), jud. Timiș
Prezența la curs este obligatorie.
Costul cursului: 460 lei, din care cursantul va achita suma de 200 lei
Plata se va face în contul CCD Timiș RO94TREZ62120E330500XXXX, cu următoarele precizări :
  • nume și prenume
  • școala de proveniență
  • denumire program formare
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
  • cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
  • copie xerox a cărții de identitate
  • copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
  • copie xerox a diplomei de licență
Responsabil program,
Duiuleasa Simona Elena

Autentificare personal CCD TimisLuni, 25 06 2018