TEXT_SIZE

Formare competente noul curriculum clasa a V-a disciplina Informatica si TIC Grupa 1

În atenția cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar
 
Având în vedere scrisoarea metodică a doamnei Nușa Dumitriu – Lupan, Inspector General în Ministerul Educației Naționale, privind implementarea în anul școlar 2017 – 2018 a noului curriculum la clasa a V-a, din care cităm: „în scopul asigurării premiselor de realitate, oportunitate și fiabilitate ale programelor de formare, țintele strategice ale programelor de formare continuă din oferta tuturor CCD-urilor pentru anul școlar 2017 – 2018 vor include și dobândirea și dezvoltarea de competențe privind procesul de predare – învățare - evaluare la clasa a V-a pentru disciplina Informatică și TIC …. Începând cu 1.09.2017 în toate județele se vor organiza sesiuni de formare în baza cursului acreditat pentru clasa a V-a, având ca obiectiv pe termen scurt formarea a 1 – 3 grupe pe județ …. Sesiunile de formare vor fi susținute financiar din fondurile alocate pentru formarea continuă pentru anul 2017 …” ,
Casa Corpului Didactic Timiș a constituit prima grupa pentru formarea competențelor privind procesul de predare-învățare – evaluare la clasa a V-a pentru disciplina Informatică și TIC.
Vă rugăm să transmiteți cadrelor didactice din lista de mai jos, care activează în unitatea dvs. informațiile de mai jos:
Denumirea programului de formare: Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a
Durata: 60 ore (formare față – în – față)
Număr credite profesionale transferabile: 15
Formator: prof. Iordaiche Eugenia Cristina
Loc de desfășurare a programului de formare: Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timișoara (Str. Ghirlandei nr. 4)
Calendarul cursului:
18 septembrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
20 septembrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
22 septembrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
24 septembrie 2017 intervalul orar  9 – 13 (4 ore)
26 septembrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
28 septembrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
30 septembrie 2017 intervalul orar  9 – 17 (8 ore)
2 octombrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
4 octombrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
6 octombrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
8 octombrie 2017 intervalul orar  9 – 13 (4 ore)
10 octombrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
12 octombrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
13 octombrie 2017 intervalul orar  16 – 18 (2 ore)
14 octombrie 2017 intervalul orar  9 – 11 (2 ore)
Prezența la curs este obligatorie.
Lista cursanților:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Unitatea de învățământ

1

BEŞTEA DIANA RAMONA

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Timișoara

 2

BRETOTEAN MIRELA

Colegiul National de Arta „Ion Vidu” Timișoara

 3

CEPEHA MIHAELA

Școala Gimnazială comuna Remetea Mare

 4

CRĂCIUN ILEANA

Școala Gimnazială nr. 2 Timișoara

 5

DAMIAN C. LAVINIA

Liceul Teoretic Socrates Timișoara

 6

DOLÂNGĂ LUMINIȚA

Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara

 7

DUIULEASA SIMONA - ELENA

Casa Corpului Didactic Timiș

 8

FIAT OANA-MIHAELA

Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timișoara

 9

GHEJU NINA-DANIELA

Palatul Copiilor Timișoara

 10

IVASCU ILICI SILCA

Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timișoara

 11

KALMAR KRISTINA

Școala Gimnazială Pișchia

 12

KORTYE CLAUDIA MAGDALENA

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara

 13

LAITIN VICTORIA

Școala Gimnazială Izvin

 14

LAL LELI MIOARA

Școala Gimnazială Nr. 21 „V. Babeș” Timișoara

 15

NIȚĂ RALUCA-ELENA

Colegiul Național Bănățean Timișoara

 16

OLARIU AMALIA VIORICA

Școala Gimnazială Nr. 24 Timișoara

 17

SANDU PAVELINA

Școala Gimnazială Variaș

 18

SIMULESCU ADRIANA MIA

Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timișoara

 19

STANCOV JELCO

I.S.J. TIMIȘ

 20

TERETEAN M. ADINA MARIANA

Școala Gimnazială Nr. 18 Timișoara

 21

TÎRZIU MIRCEA GHEORGHE

Palatul Copiilor Timișoara

 22

TOTH ILIE

Liceul de Arte Plastice Timișoara

 23

TRIFON BIANCA-SORANA

Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara

 24

ȚEROVAN DIANA

Colegiul Național „C.D. Loga” Timișoara

 25

VLAICU CLAUDIA

Școala Gimnazială Ghiroda

La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
  1. cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
  2. adeverință de la unitatea școlară privind apartenența la grupul țintă (încadrarea)
  3. copie xerox a cărții de identitate
  4. copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
  5. copie xerox a diplomei de licență

                                                                                                          Responsabil program,
                                                                                                     Duiuleasa Simona Elena

Autentificare personal CCD TimisLuni, 25 06 2018