TEXT_SIZE

Anunț de intenție servicii de curățenie

Denumire contract: Servicii de curățenie a spațiilor din clădirea în care își desfășoară activitatea Casa Corpului Didactic Timiș
Tip anunț: Cumpărări directe
Tip contract: Servicii
Valoarea estimate fără TVA: 21.000 lei
Descriere contract: Serviciile ce vor face obiectul contractului ce urmează a se va atribui vor consta în servicii de curățenie a spațiilor din clădirea în care își desfășoară activitatea autoritatea contractantă.
Condiții contract: Conform documentației de atribuire. Operatorul economic va presta servicii specializate de curățenie la sediul autorității contractante  pe o perioada de 10 luni și 13 zile. Plata serviciilor se face în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la sediul autorității contractante.
Condiții participare: Ofertanții vor depune la sediul Autorității contractante până în data de 13 februarie 2017 la ora 12, oferta într-un plic sigilat, care va conține următoarele documente: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară conform precizărilor din documentația de atribuire. Documentația de atribuie poate fi consultată pe pe site-ul autorității contractante www.ccd-timis.ro  sau poate fi solicitată la telefon +40256490452 doamnei Duiuleasa Simona - Elena.
Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face în favoarea operatorului economic a cărui ofertă corespunde cerințelor din caietul de sarcini și are prețul cel mai scăzut.  
Termen limita primire oferte: 13.02.2017 ora 12
Informații suplimentare: Ofertanții pot trimite o singură ofertă. Caietul de sarcini poate fi descărcat de pe site-ul autorității contractante www.ccd-timis.rosau poate fi solicitată la telefon  +40256490452 doamnei Duiuleasa Simona - Elena. Deschiderea ofertelor este planificată pentru data de 13 februarie 2017 la ora 14. Persoanele desemnate să participe la activitatea de deschiderea ofertelor, trebuie sa prezinte împuternicire scrisă din partea ofertantului.
 
 
 
 
Descarcati documentele
 
Miercuri, 27 10 2021