Rezultatele în urma  verificării eligibilității administrative a dosarelor depuse ca urmare a apelului de selecție, înregistrat cu nr. 5849/118327_TM/31.03.2022, pentru ocuparea unor posturi de experți formare, în afara organigramei, pentru Regiunea Vest, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Deschideți aici - Rezultate eligibilitate 9mai2022