Anunț organizare interviuri online pentru candidații declarați admiși după evaluarea dosarului de candidatura depus pentru ocuparea unui post de Expert formare Regiunea Vest - Proiect CRED

Anunt planificare interviuri