Rezultatele la proba eliminatorie

verificarea eligibilității administrative a dosarelor

depuse ca urmare a apelului de selecție, înregistrat cu nr. 522/118327_TM/21.02.2022, pentru ocuparea

unor posturi de experți formare, în afara organigramei, pentru Regiunea Vest, în cadrul proiectului POCU

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED

Cod SMIS 2014+: 118327

Deschideți anunțul aici