TEXT_SIZE

Inscrieri program instruire examen titularizare - engleza

În atenţia cadrelor didactice titulare din judeţul Timiş

 

 

Având în vedere precizările din adresa MECTS – DGMRURS nr. 33439 / 14.03.2012 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2012, CCD Timiş organizează în perioada 09 iunie – 21 iulie 2012 un program de instruire a profesorilor, cu privire la conţinuturile programelor specifice de concurs, elaborarea subiectelor, a baremelor de evaluare şi evaluare a lucrărilor scrise.

Până în data de 07 iunie 2012 la ora 1500 se fac înscrieri la CCD Timiş pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pentru cadrele didactice titulare/metodişti/inspectori şcolari de specialitate limba şi literatura engleză şi care au gradul didactic I sau II (conform prevederilor art. 119 alin (1) litera b din OMECTS nr. 5560/2011).

Vă rugăm să trimiteţi un e-mail la adresa de mai sus care sa contină următoarele elemente:

Subiect: înscriere program instruire pentru examenul de titularizare

Conţinut:

Numele şi prenumele (complet)

Gradul didactic

Specialitatea de pe diploma de studii

Unitatea de învăţământ unde sunteţi angajaţi.

În data de 09 iunie 2012, la ora 9, va avea loc instruirea cadrelor didactice de specialitate limba şi literatura engleză. Locaţia va fi anunţată pe site-ul CCD Timiş în timp util.

            Director CCD Timiş,

     Prof. Letiţia Ana MORARIU

Miercuri, 27 10 2021