TEXT_SIZE

Anunț - Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

Nr. 869 din 21.09.2021                                                      

În atenția directorilor unităților de învățământ cu personalitate juridică din județul Timiș

 care vor școlariza elevi prin clasa pregătitoare în anul școlar 2021- 2022

Casa Corpului Didactic Timiș va organiza, în perioada 4 - 15 octombrie 2021, în format on-line, programul de formare continuă „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare”. Acest program de formare este livrat la recomandarea Ministerului Educației cf. adresei nr. 522/07.08.2014 și se adresează cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 și care nu au mai urmat acest curs de abilitare curriculară în anii trecuți.

Cursul este gratuit.

Pentru a putea planifica activitatea de formare, dorim să realizăm o prognoză cu privire la numărul de cursanți, motiv pentru care vă rugăm să completați informațiile solicitate în formular, până la data de 27 septembrie 2021, orele 16:00, accesând link-ul de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/1RbLLyr7BSJo59CAb1Tw92kO7iPZ-lBLpa9-sykXjars/edit

Toate cadrele didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022au obligația de a face dovada parcurgerii cursului de formare.

Directorii unităților de învățământ poartă întreaga răspundere pentru diseminarea informației și asigurarea prezenței la cursurile de formare a cadrelor didactice din unitățile de învățământ.

Deschideți aici anunțul 

Întocmit,
prof. metodist Snejana Ioana Vîtu
Director Casa Corpului Didactic Timiș,
Prof. dr. Patricia Elida Pisano
Miercuri, 27 10 2021