TEXT_SIZE

Festivalul- concurs „CDIdei în cărți”, ediția a VI-a, 2021- Echipele de elevi calificate la etapa națională

Către unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș

 

În atenția: Doamnelor/ Domnilor Directori  

Responsabilului cu CDI-ul Bibliotecarului școlar/ Responsabilului cu Biblioteca școlară              

Consilierului educativ/ responsabilului cu proiecte și parteneriate

   Echipei de implementare a proiectului „CDIdei în cărți”            

Ref.: Festivalul - concurs „CDIdei în cărți, ediția a VI-a, proiect inclus în

Calendarul Activităților CCD Sibiu pentru anul școlar 2020-2021

Casa Corpului Didactic Timiș a organizat, în perioada 28.05- 07.06.2021, etapa județeană a Festivalului - concurs „CDIdei în cărți”, ediția a VI-a, proiect național inițiat și coordonat de Casa Corpului Didactic Sibiu. Activitatea din cadrul festivalului-concurs s-a desfășurat exclusiv în format on-line meeting/ sincron, pe platforma CCD Timiș.

Din județul Timiș, la etapa județeană a concursului menționat, au participat 11 unități din învățământul preuniversitar, fiind implicați 1 bibliotecar și 27 de cadre didactice care au coordonat 58 de echipe de elevi, repartizate pe categorie de vârstă, secțiune (limba română, limba engleză și limba germană) și produs cultural. Rezultatele finale (comunicate de Comisia de jurizare) vor fi transmise de echipa de proiect a CCD Timiș fiecărui profesor coordonator (pe contul de e-mail).

La nivel județean, elevii vor primi diplome semnate de către doamna director a CCD și de către responsabilul județean al proiectului. Responsabilul de proiect desemnat la nivelul fiecărei unități școlare, profesorii coordonatori ai echipelor de elevi vor primi diplome/ adeverințe care să ateste participarea și rolul lor în cadrul festivalului- concurs menționat, etapa județeană. Aceste documente vor fi preluate de la CCD Timiș, până la finalul lunii, de către responsabilul de proiect.

În conformitate cu Procedura de jurizare transmisă de către coordonatorul național al proiectului, CCD Sibiu, la etapa națională vor participa doar echipele de elevi care au obținut premiul I, II sau III, dar nu mai mult de 25% din numărul de echipe participante la nivel județean.

Felicitări tuturor participanților! Suntem încântați că ați călătorit, alături de CCD Timiș, pe tărâmul „CDIdei în cărți”!

 

Director CCD Timiș,

Prof. dr. Patricia Elida PISANO

 

Responsabil județean,

Prof. metodist Cerasela LASCU

 

Vă rugăm să consultați AICI echipele de elevi calificate la ETAPA NAȚIONALĂ a Festivalului - concurs „CDIdei în cărți”, ediția a VI-a, 2021

 

 


Vineri, 25 06 2021