TEXT_SIZE

Anunț începere „Program de pregătire pentru învățământul preșcolar în vederea susținerii examenului de DEFINITIVARE”- grupa nr. 2

În atenția personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar

al județului Timiș

Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea programului de formare avizat, Program de pregătire pentru învățământul preșcolar în vederea susținerii examenului de DEFINITIVARE, pentru grupa de cursanți nr. 2.

Tipul de program: Program de formare recomandat de M.E.C., conform Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/ 08.08.2015, desfășurat în temeiul prevederilor OMEC nr. 4862/08.07.2020.

Vă rugăm să aduceți la cunoștința personalului didactic de predare din instituția dumneavoastră (grupa nr. 2), înscris la programul de formare (componența grupei se regăsește în Anexă), următoarele informații:

Durata programului de formare: 40 ore (28 ore on-line meeting/ sincron și 12 ore on-line/ asincron)

Locul desfășurării programului de formare: on-line (platforma G Suite ccd-timis.ro)

Grup ţintă: educatori/ institutori/ profesori pentru învățământul preșcolar- debutanți

Calendarul programului de formare (grupa nr. 2)

12.06.2021- 17.00- 19.00 (2 ore on-line meeting)

17.06.2021- 18.00- 20.00 (2 ore on-line meeting)

21.06.2021- 15.00- 17.00; 18.00- 20.00 (4 ore on-line meeting)

22.06.2021- 14.00-16.00; 18.00- 20.00(4 ore on-line meeting); 2 ore (on-line)

23.06.2021- 14.00-16.00; 18.00- 20.00 (4 ore on-line meeting); 2 ore (on-line)

24.06.2021- 15.00-17.00; 18.00- 20.00 (4 ore on-line meeting)

25- 26.06.2021- 4 ore (on-line)

01.07.2021- 16.00- 18.00; 18.00- 20.00 (4 ore on-line meeting)

02.07.2021- 15.00- 17.00; 18.00-20.00 (4 ore on-line meeting);

03.07.2021- 2 ore (on-line)

06.07.2021- 2 ore (on-line)

* on-line meeting- ore de formare sincronă (platforma G Suite ccd-timis.ro; Google Meet)

** on-line- ore de formare asincronă (cuantificate prin temele încărcate pe platformă; platforma G Suite ccd-timis.ro; Google Classroom)

Formatorii programului de formare:

profesori pentru învățământul primar, Maria Vărgatu și Florentina Andreea Cata-Vărgatu; prof. Florina Grecu.

Informații suplimentare pot fi solicitate responsabilului programului de formare, prof. Cerasela Lascu, la adresa de e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sau la numărul de telefon: 0736627717.

Director CCD Timiș,

Prof. dr. Patricia Elida Pisano

Responsabil program de formare,

prof. Cerasela Lascu

Anunțul și Anexa pot fi vizualizate AICI.

Miercuri, 27 10 2021