TEXT_SIZE

Programul Festivalului-concurs „CDIdei în cărți”, ediția a VI-a, etapa județeană, 2021

 

Către unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș

În atenția: Doamnelor/ Domnilor Directori  

  Responsabilului cu CDI-ul

Bibliotecarului școlar/ Responsabilului cu Biblioteca școlară

Consilierului educativ/ responsabilului cu proiecte și parteneriate

Echipei de implementare a proiectului „CDIdei în cărți”  

Ref.: Festivalul - concurs „CDIdei în cărți,

ediția a VI-a, etapa județeană, proiect inclus în

Calendarul Activităților CCD Sibiu pentru anul școlar 2020-2021

Casa Corpului Didactic Timiș organizează, în perioada 28.05- 07.06.2021, etapa județeană a Festivalului - concurs „CDIdei în cărți”, ediția a VI-a. Proiectul este inițiat și coordonat de Casa Corpului Didactic Sibiu, fiind inclus în Calendarul Activităților CCD Sibiu pentru anul școlar 2020-2021.Activitatea din cadrul festivalului-concurs va avea loc exclusiv în format on-line meeting/ sincron, pe platforma CCD Timiș, respectându-se planificarea unităților de învățământ, implicit Procedura de organizare a etapei județeane a Festivalului-concurs „CDIdei în cărţi”, ediția a VI-a, de către Casa Corpului Didactic Timiș, înregistrată cu nr. 402/1/19.05.2021.

  • Link-ul necesar participării la întâlnirea on-line meeting va fi trimis de către inginer IT CCD Timiș, Nina Dumbravă, în cursul zilei precizate în programul festivalului-concurs. Link-ul va fi transmis fiecărui profesor coordonator și fiecărui membru evaluator al Comisiei de jurizare, pe contul de e-mail nou creat (pe domeniul CCD Timiș), cont activat de către cadrul didactic/ bibliotecarul participant.
  • Profesorul coordonator va avea responsabilitatea de a transmite elevilor pe care îi coordonează link-ul și programul întâlnirii on-line meeting. De asemenea, profesorul coordonator este responsabil de participarea elevului la sesiunea on-line meeting.
  • Fiecare participant la activitățile Festivalului-concurs „CDIdei în cărţi” are obligativitatea de a porni sistemul audio-video, de a se asigura de funcționalitatea acestuia și de a respecta regulile comunicate de CCD Timiș, pe parcursul activității din cadrul concursului.

$     ·         Fiecare elev participant la etapa județeană a concursului menționat se va conecta cu un cont de e-mail, cont ce va fi conține numele și prenumele din cartea de identitate/ certificatul de naștere. Participantul al cărui cont de e-mail nu conține numele și prenumele va fi exclus de la orice activitate desfășurată în cadrul proiectului menționat.

  • Din județul Timiș, la etapa județeană a concursului menționat, participă 11 unități din învățământul preuniversitar. Totodată, sunt implicați 1 bibliotecar și 27 de cadre didactice care coordonează echipele de elevi, repartizate pe categorii de vârstă astfel:

v  Clasele III-IV: 18 de echipe  

v  Clasele V-VI: 18 de echipe

v  Clasele VII-VIII: 14 de echipe

v  Clasele IX-X: 2 de echipe

Reprezentanții CCD Sibiu au transmis, în data de 25 mai 2021, faptul că la etapa națională vor participa doar echipele care au obținut premiul I, II sau III, dar nu mai mult de 25% din numărul de echipe participante la nivel județean.

Fiecărei echipe de elevi (echipă calificată la etapa județeană) îi corespunde un cod, implicit un interval orar. Tabelul centralizator în format excel, pentru fiecare școală participantă, va fi transmis responsabilului desemnat la nivelul unității școlare și profesorului/ bibliotecarului coordonator, pe contul creat (pe domeniul CCD Timiș), cont activat de către acesta.

Director, 

Prof. dr. Patricia Elida PISANO

Responsabil județean al proiectului,

Prof. Cerasela LASCU

 
 

Programul Festivalului-concurs „CDIidei în cărți”, ediția a VI-a, etapa județeană poate fi vizualizat AICI.

Miercuri, 27 10 2021