TEXT_SIZE

Anunț- Proiect Festival- concurs „CDIdei în cărți”, 2020

Către unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș

În atenția: Doamnelor/ Domnilor Directori  

                               Responsabilului cu CDI-ul

                   Bibliotecarului școlar/ Responsabilului cu Biblioteca școlară              

                   Consilierului educativ/ responsabilului cu proiecte și parteneriate

                     Echipei de implementare a proiectului „CDIdei în cărți”            

Ref.: Festivalul - concurs „CDIdei în cărți, ediția a VI-a, proiect inclus în

Calendarul Activităților CCD Sibiu pentru anul școlar 2020-2021

Casa Corpului Didactic Timiș a acceptat invitația Casei Corpului Didactic Sibiu de a organiza, în parteneriat, ediția a VI-a a Festivalului - concurs „CDIdei în cărți”, proiect inclus în Calendarul Activităților CCD Sibiu pentru anul școlar 2020-2021.

Coordonatorul național al proiectului Festival-concurs „CDIdei în cărți”,CCD Sibiu, a transmis următoarele precizări:

-        este imperios ca toți coordonatorii echipelor de elevi să completeze opțiunea în ceea ce privește produsul/obiectul propus a fi realizat (la nivelul fiecărei echipe de elevi) în coloana corespunzătoare din tabel (ultima coloană, evidențiată cu ajutorul culorii albastre), accesând următorul link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K8DTW6umsrZGrTk0TruGKb3NTaeZIr2NGkhoO5WD1hQ/edit?usp=sharing

-        în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a Festivalului național „CDIdei în cărți”, ediția a VI-a, 2021 (document înregistrat la CCD Timiș cu nr. 155/ 03.03.2021), art. 45 „CCD Sibiu va elabora/ revizui, în colaborare cu partenerii, procedura de derulare a Festivalului la nivel județean. Această procedură va fi adusă la cunoștința participanților până cel târziu în 15.04.2021.”

·       în temeiul precizării anterioare, CCD Timiș (responsabil județean al proiectului) recomandă organizarea selecției produselor realizate, la nivelul fiecărei unități de învățământ, în perioada martie- 2 mai 2021;

-        în noul context, creat de modificarea structurii anului școlar, CCD Sibiu propune modificarea Calendarului activităților, în cadrul Festivalului-concurs, astfel:

·       la nivel județean, concursul să se desfășoare în perioada 24 mai - 07 iunie 2021 (fiecare CCD partener va decide data Festivalului la nivel județean);

·       la nivel național, concursul să se desfășoare în perioada 09 - 18 iunie 2021;

-        un elev nu poate participa la etapa județeană/ națională în componența mai multor echipe;

-         în data de 19 aprilie 2021, la ora 14.00, CCD Sibiu va organiza un atelier Digital Story pentru coordonatorii echipelor de elevi care au ales să realizeze „book trailer”.   

Prof. metodist Cerasela Lascu (tel.: 0736627717, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), bibliotecar CCD Timiș Daniela Mihăilă (tel.: 0742354690, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) și administrator domeniu G Suite ccd-timis.ro, informatician Nina Dumbravă (tel.: 0730586486, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sunt persoanele care vor coordona, din partea CCD Timiș, organizarea activităților din cadrul Festivalului-concurs „CDIdei în cărţi”, la nivelul județului Timiș.

Director CCD Timiș,                                                                                                                            Prof. dr. Patricia Elida Pisano

         Responsabil județean al proiectului,

prof. metodist, Cerasela Lascu

Anunțul poate fi vizualizat AICI.

Autentificare personal CCD TimisSâmbătă, 08 05 2021