Anunț- începere program de formare (grupa nr.2)- „Elemente de pedagogie- suport în pregătirea profesorilor pentru examenul de titularizare/ definitivare”

În atenția personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar al județului Timiș

Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea programului de formare avizat, Elemente de pedagogie- suport în pregătirea profesorilor pentru examenul de definitivare/ titularizare.

Tipul de program: Program de formare recomandat de M.E.C. conform Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015, desfășurat în temeiul prevederilor OMEC nr. 4862/08.07.2020.

Vă rugăm să aduceți la cunoștința personalului didactic de predare din instituția dumneavoastră, înscris la programul de formare (componența grupei se regăsește în Anexă), următoarele informații:

Durata programului de formare: 16 ore (12 ore on-line meeting/ sincron și 4 ore on-line/ asincron)

Locul desfășurării programului de formare: on-line (platforma G Suite ccd-timis.ro)

Grupul ţintă: profesori de diverse specializări- debutanți/ suplinitori

Numărul de grupe formate: 2

Calendarul programului de formare (grupa nr. 2)

6.04.2021- 18.00- 20.00 (on-line meeting)

7.04.2021- 18.00- 20.00 (on-line meeting)

8.04.2021- 18.00- 20.00 (on-line meeting)

9.04.2021- 18.00- 20.00 (on-line meeting)

10.04.2021- 18.00- 20.00 (on-line meeting)

07.05.2021- 18.00- 20.00 (on-line meeting)

10.05.2021- 2 ore (on-line)

11.05.2021- 2 ore (on-line)

* on-line meeting- ore de formare sincronă (platforma G Suite ccd-timis.ro; Google Meet)

** on-line- ore de formare asincronă (cuantificate prin temele încărcate pe platformă; platforma G Suite ccd-timis.ro; Google Classroom)

Formatorul programului de formare: profesor pentru învățământul primar, Maria Vărgatu.

Prezentarea programului de formare se regăsește în cadrul ofertei de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Timiș pentru anul școlar 2020-2021, avizată de Ministerul Educației și Cercetării, pe site-ul instituției (secțiunea Prima pagina; Programe de formare avizate).

Informații suplimentare pot fi solicitate responsabilului programului de formare, prof. Cerasela Lascu, la adresa de e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sau la numărul de telefon: 0736627717.

Director CCD Timiș,

Prof. dr. Patricia Elida Pisano

Responsabil program de formare,

prof. Cerasela Lascu

Anunțul poate fi vizualizat AICI.