Anunț începere program de formare „Elemente de pedagogie- suport în pregătirea profesorilor pentru examenul de titularizare/ definitivare” (grupa nr. 1)

În atenția personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar

al județului Timiș

Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea programului de formare avizat, Elemente de pedagogie- suport în pregătirea profesorilor pentru examenul de definitivare/ titularizare.

Tipul de program: Program de formare recomandat de M.E.C. conform Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015, desfășurat în temeiul prevederilor OMEC nr. 4862/08.07.2020.

Vă rugăm să aduceți la cunoștința personalului didactic de predare din instituția dumneavoastră, înscris la programul de formare (componența fiecărei grupei se regăsește în Anexa nr. 1, respectiv în Anexa nr. 2), următoarele informații:

Durata programului de formare: 16 ore (12 ore on-line meeting/ sincron și 4 ore on-line/ asincron)

Locul desfășurării programului de formare: on-line (platforma G Suite ccd-timis.ro)

Grupul ţintă: profesori de diverse specializări- debutanți

Numărul de grupe formate: 2

Calendarul programului de formare (grupa nr. 1)

5.04.2021- 14.00- 16.00 (on-line meeting)

6.04.2021- 14.00- 16.00 (on-line meeting)

7.04.2021- 14.00- 16.00 (on-line meeting)

8.04.2021- 14.00- 16.00 (on-line meeting)

9.04.2021- 14.00- 16.00 (on-line meeting)

10.04.2021- 14.00- 16.00 (on-line meeting)

24.04.2021- 4 ore (on-line)

* on-line meeting- ore de formare sincronă (platforma G Suite ccd-timis.ro; Google Meet)

** on-line- ore de formare asincronă (cuantificate prin temele încărcate pe platformă; platforma G Suite ccd-timis.ro; Google Classroom)

Calendarul programului de formare corespunzător grupei nr. 2 (componența grupei se regăsește în Anexa nr. 2) se va transmite, cadrelor didactice înscrise la curs, cu minimum o săptămână înaintea debutului programului de formare. Criteriul alcătuirii grupelor l-a constituit ordinea de înscriere a personalului didactic de predare la programul de formare menționat, prin completarea Formularului de înscriere on-line.

Formatorul programului de formare: profesor pentru învățământul primar, Maria Vărgatu.

Prezentarea programului de formare se regăsește în cadrul ofertei de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Timiș pentru anul școlar 2020-2021, avizată de Ministerul Educației și Cercetării, pe site-ul instituției (secțiunea Prima pagina; Programe de formare avizate).

Informații suplimentare pot fi solicitate responsabilului programului de formare, prof. Cerasela Lascu, la adresa de e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sau la numărul de telefon: 0736627717.

Director CCD Timiș,

Prof. dr. Patricia Elida Pisano

Responsabil program de formare,

prof. Cerasela Lascu

Anunțul, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 pot fi vizualizate AICI.