TEXT_SIZE

Anunț privind înscrierea la „Programul de pregătire pentru învățământul preșcolar în vederea susținerii examenului de titularizare”

În atenția personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar al județului Timiș

Casa Corpului Didactic Timiș anunță deschiderea înscrierii la programul de formare avizat, Program de pregătire pentru învățământul preșcolar în vederea susținerii examenului de TITULARIZARE.

Tipul de program: Program de formare recomandat de M.E.C. conform Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015, desfășurat în temeiul prevederilor OMEC nr. 4862/08.07.2020.

Durata programului de formare: 40 ore (28 ore on-line meeting/ sincron și 12 ore on-line/ asincron)

Locul desfășurării programului de formare: on-line (platforma G Suite ccd-timis.ro).

Grup ţintă: educatoare/ institutori/ profesori pentru învățământul preșcolar- suplinitori

Calendarul programului de formare

12.04.2021- 18.00- 20.00 (2 ore on-line meeting)

13.04.2021- 18.00- 20.00 (2 ore on-line meeting)

14.04.2021- 18.00- 20.00 (2 ore on-line meeting)

15.04.2021- 18.00- 20.00 (2 ore on-line meeting)

16.04.2021- 18.00- 20.00 (2 ore on-line meeting)

17.04.2021- 18.00- 20.00 (2 ore on-line meeting)

19.04.2021- 14.00-16.00; 18.00- 20.00 (4 ore on-line meeting)

20.04.2021- 14.00-16.00; 18.00- 20.00 (4 ore on-line meeting)

21.04.2021- 14.00-16.00 (2 ore on-line meeting); 2 ore (on-line)

22.04.2021- 14.00-16.00 (2 ore on-line meeting)

23.04.2021- 4 ore (on-line)

24.04.2021- 4 ore (on-line)

30.04.2021- 15.30- 17.30 (2 ore on-line meeting)

31.04.2021- 15.30- 17.30 (2 ore on-line meeting); 2 ore (on-line)

* on-line meeting- ore de formare sincronă (platforma G Suite ccd-timis.ro; Google Meet)

** on-line- ore de formare asincronă (cuantificate prin temele încărcate pe platformă; platforma G Suite ccd-timis.ro; Google Classroom)

În vederea înscrierii/ participării la programul de formare, este imperios ca personalul didactic de predare să utilizeze un cont de gmail.com (contul de gmail va conține numele și prenumele din cartea de identitate a persoanei respective); fiecare cadru didactic va completa contul de gmail.com, în mod obligatoriu, în formularul de înscriere al programului de formare.

Perioada de înscriere la programul de formare: 2-6 aprilie 2021

Modalitatea de înscriere la programul de formare: completarea formularului de înscriere on-line se va realiza accesând următorul link: https://forms.gle/WnC8FWNp6qMiZDQEA

Formatorii programului de formare: profesori pentru învățământul primar, Maria Vărgatu și Florentina Andreea Cata-Vărgatu; prof. Florina Grecu.

Prezentarea programului de formare se regăsește în cadrul ofertei de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Timiș pentru anul școlar 2020-2021, avizată de Ministerul Educației și Cercetării, pe site-ul instituției (secțiunea Prima pagina; Programe de formare avizate).

Informații suplimentare pot fi solicitate responsabilului programului de formare, prof. Cerasela Lascu, la adresa de e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sau la numărul de telefon: 0736627717.

Director CCD Timiș,

Prof. dr. Patricia Elida Pisano

Responsabil program de formare,

prof. Cerasela Lascu

Anunțul poate fi vizualizat aici.

Miercuri, 27 10 2021