Anunț înscrieri la programul de formare „Elemente de pedagogie- suport în pregătirea profesorilor pentru examenul de definitivare/ titularizare”

În atenția personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar al județului Timiș

Casa Corpului Didactic Timiș anunță deschiderea înscrierilor la programul de formare avizat, Elemente de pedagogie- suport în pregătirea profesorilor pentru examenul de definitivare/ titularizare.

Tipul de program: Program de formare recomandat de M.E.C. conform Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015, desfășurat în temeiul prevederilor OMEC nr. 4862/08.07.2020.

Durata programului de formare: 16 ore (12 ore on-line meeting/ sincron și 4 ore on-line/ asincron)

Locul desfășurării programului de formare: on-line (platforma G Suite ccd-timis.ro).

Grup ţintă: profesori de diverse specializări, debutanți.

Calendarul programului

5.04.2021- 14.00- 16.00 (on-line meeting)

6.04.2021- 14.00- 16.00 (on-line meeting)

7.04.2021- 14.00- 16.00 (on-line meeting)

8.04.2021- 14.00- 16.00 (on-line meeting)

9.04.2021- 14.00- 16.00 (on-line meeting)

10.04.2021- 14.00- 16.00 (on-line meeting)

24.04.2021- 16.00- 20.00 (on-line)

* on-line meeting- ore de formare sincronă (platforma G Suite ccd-timis.ro; Google Meet)

** on-line- ore de formare asincronă (cuantificate prin temele încărcate pe platformă; platforma G Suite ccd-timis.ro; Google Classroom)

În vederea înscrierii/ participării la programul de formare, este imperios ca personalul didactic de predare să creeze un cont de gmail.com (contul de gmail va conține numele și prenumele din cartea de identitate a persoanei respective); fiecare cadru didactic va completa contul de gmail.com, în mod obligatoriu, în formularul de înscriere al programului de formare.

Perioada de înscriere la programul de formare: 29.03.2021- 04.04.2021

Modalitatea de înscriere la programul de formare: completarea formularului de înscriere on-line se va realiza până în 04.04.2021, ora 16.00, accesând link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/1SKGNU86Ws3fd5LmhQP4dxrHSynS9fbcvsu4jbWHRoAE/edit

Formatorul programului de formare: profesor pentru învățământul primar, Maria Vărgatu.

Informații suplimentare pot fi solicitate responsabilului programului de formare, prof. Cerasela Lascu, la adresa de e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sau la numărul de telefon: 0736627717.

Director CCD Timiș,

Prof. dr. Patricia Elida Pisano

Responsabil program de formare,

prof. Cerasela Lascu

Anunțul poate fi vizualizat AICI.