TEXT_SIZE

Anunț Festivalul-concurs „CDIdei în cărți”, 2021

Către

Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș

În atenția: Doamnelor/ Domnilor Directori  

   Responsabilului cu CDI-ul

   Bibliotecarului școlar/ Responsabilului cu Biblioteca școlară              

    Consilierului educativ/ responsabilului cu proiecte și parteneriate                              

Ref.: Festivalul - concurs „CDIdei în cărți, ediția a VI-a, proiect inclus în

Calendarul Activităților CCD Sibiu pentru anul școlar 2020-2021

Casa Corpului Didactic Timiș a acceptat invitația Casei Corpului Didactic Sibiu de a organiza în parteneriat ediția a VI-a a Festivalului - concurs „CDIdei în cărți”, proiect inclus în Calendarul Activităților CCD Sibiu pentru anul școlar 2020-2021. Festivalul a preluat ideea unei activităţi cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. În anul 2021 Festivalul se desfășoară pe categorii de vârstă:

a. clasele III- IV, b. clasele V-VI, c. clasele VII- VIII, d. clasele IX- X, la nivelul următoarelor etape: unitate de învățământ, județeană și națională.

Informații despre proiect sunt oferite pe site-ul proiectului: https://cdidei.wordpress.com .

Etapele activităților din proiect sunt următoarele:

1. Lansarea Festivalului-concurs „CDIdei în cărţi” la nivel național și județean: ianuarie 2021

2. Înscrierea unităţilor de învăţământ la Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi”: februarie 2021

3. Înscrierea elevilor la Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi”: până în 15 martie 2021

- Informarea responsabililor și a coordonatorilor echipelor de elevi, din unitățile înscrise în proiect, se va realiza în cadrul unei întâlniri on-line (Google Meet), pe platforma G Suite for Education. Detaliile referitoare la această întâlnire de lucru vor fi comunicate fiecărui responsabil de proiect (desemnat la nivelul unității de învățământ), la adresa de e-mail specificată în formularul de înscriere al școlilor (completat de responsabilul la nivelul unității de învățământ, în februarie 2021).Responsabilul de proiect este rugat să creeze/ să transmită un cont @gmail.com, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., în vederea colaborării în cadrul proiectului Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi”;

- Încheierea acordurilor de colaborare cu unitățile de învățământ înscrise în proiectul Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi”;

- Formarea echipelor de elevi și completarea fișei de înscriere pentru fiecare echipă;

- Înscrierea echipelor în formularele on-line de pe site-ul proiectului/ în baza de date a proiectului;

(formularul de înscriere a echipelor de elevi poate fi accesat utilizând link-ul: http://shorturl.at/jlEHV)

- Transmiterea fișelor de înscriere (completate și avizate de directorul unității de învățământ), de către responsabilul la nivelul unității, în format electronic, responsabilului județean.

4. Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi” la nivelul unităţii de învăţământ: martie- mai 2021

- Realizarea produselor pentru Festival;

- Evaluarea produselor.

5. Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi”- la nivel județean: 1- 20 mai 2021

6. Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi” – la nivel național: 1- 11 iunie 2021

7. Promovarea Festivalului-concurs „CDIdei în cărţi”: februarie - octombrie 2021

Prof. metodist Cerasela Lascu (tel.: 0736627717, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) și bibl. CCD Timiș Daniela Mihăilă (tel.: 0742354690, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sunt persoanele care vor coordona, din partea CCD Timiș, organizarea activităților din cadrul Festivalului-concurs „CDIdei în cărţi”, în județul Timiș. 

Director CCD Timiș,                                                                                                                          

Prof. dr. Patricia Elida Pisano                  

         Responsabil județean al proiectului,

prof. metodist, Cerasela Lascu

Metodologia proiectului Festival-concurs „CDIdei în cărți”, ediția a VI-a, 2021

Lista cărților (Proiectul Festival-concurs „CDIdei în cărți”, ediția a VI-a, 2021)

Anunțul poate fi vizualizat AICI.

Autentificare personal CCD TimisMarți, 18 05 2021