TEXT_SIZE

Înscrieri la programul de formare continuă acreditat ”Cetățenia democratică prin proiecte în învățământul primar” - grupa 1

În atenția personalului didactic de predare din învățământul primar

Casa Corpului Didactic Timiș anunță deschiderea înscrierilor la programul de formare acreditat „Cetățenia democratică prin proiecte în învățământul primar” :

Tipul : Program de formare continuă acreditat MEC prin OMEC nr. 6285 / 22.12.2020

Durata programului: 40 de ore - 25 ore online meeting (sincron) și 15 ore online (asincron)

Numărul de credite profesionale transferabile: 10

Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul primar

Calendarul programului:

25.03.2021 – 16 – 20 - 4 ore (online meeting)
26 - 28.03.2021 – 3 ore (online)
29.03.2021 – 16 – 19 – 3 ore (online meeting)
30 - 31.03.2021– 2 ore (online)
01.04.2021 – 17 – 17.30 – 1/2 ore (online meeting)
12.04.2021 – 16 – 20 - 4 ore (online meeting)
13 – 14.04.2021 – 2 ore (online)
15.04.2021 – 17 – 17.30 – 1/2 ore (online  )
19.04.2021 – 16 – 20 – 4 ore (online meeting)
21.04.2021 – 16 – 20 – 4 ore (online meeting)
23.04.2021 – 16 – 20 – 4 ore (online meeting)
22 – 29.04.2021  – 6 ore (online)
29.04.2021 – 17 – 18 – 1 oră (online meeting)
30.04.2021 – 17.05.2021 – pregătirea portofoliului pentru evaluarea finală
18.05.2021 – 16 – 18 – 2 ore (online) – evaluarea finală
 
* - online meeting - ore de formare sincronă folosind aplicația Zoom
** - online - ore de formare asincronă (cuantificate prin temele încărcate pe platformă)
 

Locul de desfășurare a programului de formare: online

Prezența la sesiunile de formare online meeting este obligatorie.

Costul cursului / cursant: 170 lei

Modalitatea de plată : cu ordin de plată (OP) – transfer bancar din contul personal : plata se va face în contul CCD Timiș : RO94 TREZ62120E330500XXXX, CUI : 4605510, cu următoarele precizări :

Nume și prenume
Unitatea de învățământ
Denumirea programului de formare : Cetățenia democratică prin proiecte în învățământul primar”
 

Atenție ! – Nu achitați taxa de curs decât în momentul în care veți primi mail de confirmare a înscrierii la curs.

Perioada de înscrieri : 02.03.2021 - 08.03.2021

Modalitatea de înscriere : completarea formularului de înscriere online la link-ul :

https://docs.google.com/forms/d/1PI3qxd0Y7BGv6vYsbenxxIHBGSEtVlbDb44FYePgP6U/edit

Informații suplimentare pot fi solicitate responsabilitatea programului, Diaconescu Călin, tel. 0726-347245 sau la e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Responsabil program,
Diaconescu Călin

Autentificare personal CCD TimisSâmbătă, 08 05 2021