TEXT_SIZE

Înscrieri la programul de formare continuă acreditat ”Managementul sistemic al clasei de elevi” - grupa 6

În atenția personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș
 
Casa Corpului Didactic Timiș a acreditat programul de formare ”Managementul sistemic al clasei de elevi” în baza acordului de colaborare cu United Way România.
United Way Romania va finanța, din bugetul proiectului ”Educația, centrul schimbării în comunitate”, formarea cadrelor didactice de predare din învățământul preuniversitar și vă facem cunoscută oportunitatea de a participa la acest program de formare.
 
Denumire : „Managementul sistemic la clasa de elevi”
Tipul : Program de formare continuă acreditat MEC prin OMEC nr. 4414 / 28.05.2020
Durata programului: 40 de ore (22 ore online meeting (sincron) și 18 ore online (asincron))
Numărul de credite profesionale transferabile: 10
Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
 
Calendarul programului:
03.03.2021 – 17 – 19 - 2 ore (online meeting)
05.03.2021 – 17 – 20 – 3 ore (online)
06.03.2021 – 13 – 15 – 2 ore (online meeting)
08.03.2021 – 17 – 19 – 2 ore (online meeting)
11.03.2021 – 17 – 20 – 3 ore (online)
12.03.2021 – 17 – 19 – 2 ore (online meeting)
13.03.2021 – 17 – 20 – 3 ore (online)
16.03.2021 – 17 – 19 – 2 ore (online meeting)
18.03.2021 – 17 – 20 – 3 ore (online)
20.03.2021 – 10 – 11 și 11.30 – 13.30 – 3 ore (online meeting)
22.03.2021 – 19 – 20 – 1 oră (online meeting)
25.03.2021 – 17 – 19 – 2 ore (online meeting)
26.03.2021 – 18 – 20 – 2 ore (online)
27.03.2021 – 13 – 15 – 2 ore (online meeting)
01.04.2021 – 17 – 19 – 2 ore – (online meeting)
02.04.2021 – 10 – 12 – 2 ore – (online meeting)
02.04.2021 – 18 – 20 – 2 ore – (online)
05.04.2021 – 20.04.2021 – pregătirea portofoliului pentru evaluarea finală
23.04.2021 – 16 – 18 – 2 ore (online) – evaluarea finală
* - online meeting - ore de formare sincronă folosind aplicația Zoom
** - online - ore de formare asincronă (cuantificate prin temele încărcate pe platformă)
 
Locul de desfășurare a programului de formare: online
Formator și evaluator 1: Dana – Georgeta Visu
Evaluator 2: Duiuleasa Simona - Elena
Prezența la sesiunile de formare online meeting este obligatorie.
Costul cursului / cursant: finanțarea aparține United Way Romania, din bugetul proiectului ”Educația, centrul schimbării în comunitate” (fără costuri pentru participant)
Perioada de înscrieri : 25.02.2021 - 28.02.2021
Modalitatea de înscriere : completarea 
formularului de înscriere online
 
Informații suplimentare pot fi solicitate responsabilitatea programului, Duiuleasa Simona - Elena, tel. 0748149293 sau la e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 
Programul Responsabil,
Duiuleasa Simona Elena

Autentificare personal CCD TimisMarți, 18 05 2021